07.05.2018 - K O N K U R S na stworzenie LOGO Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150

 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 ogłasza konkurs na stworzenie LOGO naszej Rady Rodziców, tj. unikalnej i charakterystycznej formy graficznej, stylizowanego napisu, symbolu lub innej formy ekspresji graficznej.
Logo wykorzystywane będzie przez Radę Rodziców do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej Szkoły (zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak i nasi gimnazjaliści) indywidualnie lub w zespołach (do 3 osób).
Dla zwycięzcy/zespołu przewidziana jest nagroda pieniężna 150 zł.
Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do zakończenia roku szkolnego 2017/18, przy czym składanie prac przewidziane jest do 05 czerwca 2018r. (do p. Anny Słowik - administracja szkoły).
Planowana data ogłoszenia wyników: do 18 czerwca 2018 r.
Wręczenie nagrody nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/2018.
 
Załączniki:
Regulamin Konkursu – zawierający szczegóły Konkursu, w tym m.in. wymagania w zakresie wykonania prac. zawiera załączony Regulamin.
Formularz - zgoda opiekunów prawnych na udział ucznia w konkursie, na warunki regulaminu.
 
laughing Zachęcamy do udziału w Konkursie !!! laughing

8.04.2018 - "Jak chronić dziecko przed pornografią?" – otwarte szkolenie dla rodziców!

Stowarzyszenie Twoja Sprawa, jako lider tematu systemowej ochrony dzieci i młodzieży przed pornografią, opracowało specjalistyczne szkolenia skierowane do rodziców, w odpowiedzi na zgłaszane pytania.
Przygotowany program opiera się na tym, co dla każdego rodzica najcenniejsze – relacji z dzieckiem i naturalnym autorytecie rodzica. To, co wyróżnia to szkolenie spośród innych obecnych na rynku, to dogłębna znajomość tematu i jednoczesne zrozumienie obaw i potrzeb rodziców. Prezentacja jest pomyślana w taki sposób, aby z jednej strony pokazać rodzicom szeroki kontekst, w tym oblicze współczesnej pornografii, z drugiej – dać rodzicom jak najwięcej argumentów i wskazówek, z których mogą skorzystać podczas rozmowy ze swoim dzieckiem.
Z badań przeprowadzonych przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wśród polskich gimnazjalistów (N=10.880) wynika, że 61% chłopców i 42% dziewcząt pierwszy kontakt z pornografią ma za sobą w wieku 11 lat lub wcześniej.
W załączeniu przesyłamy plakat oraz informacje o otwartym szkoleniu dla rodziców, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia br. w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Tynieckiej 40a, na Mokotowie.
https://www.twojasprawa.org.pl/slide-view/pierwsze-otwarte-szkolenie-dla-rodzicow-jak-chronic-dziecko-przed-pornografia/#.WsOR9ZcwjIU

08.03.2018 - zapytanie do Zarządu Dzielnicy Bemowo - ŁĄCZNIK

W dniu 8.03.2018r. Prezydium Rady Rodziców wystosowało do Zarządu Dzielnicy Bemowo kolejne zapytanie dotyczące podjętych w ostatnich tygodniach działań, mających doprowadzić do budowy łącznika pomiędzy głównym budynkiem Szkoły a halą sportową.
Zgodnie z ostatnią informacją, jaką otrzymaliśmy z Bemowskiego Ratusza, skierowany został wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na początku stycznia 2018r.
Czekamy na informację o wyniku konsultacji z Konserwatorem oraz planowanych przez Zarząd Dzielnicy krokach, które zamierza podjąć w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Liczymy, że uzyskamy odpowiedź do 15 marca br.

03.03.2018 - Szkolenie - zagrożenia związane z nowymi substancjami psychoaktywnymi!

W dniu 6 marca 2018 r. o godz. 15:30 w budynku hali sportowej odbędzie się szkolenie dla rady pedagogicznej, prowadzone przez prof. Mariusza Jędrzejko. Przedmiot szkolenia to zagrożenia związane z zażywaniem nowych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Często nie zdajemy sobie sprawy, że wokół nas, w naszej apteczce, czy w kuchni znajdują się łatwo dostępne dla naszych dzieci substancje, które mogą zostać wykorzystane w nieodpowiedni sposób. Świadomość i przeciwdziałanie tym zagrożeniom to  niezwykle ważny temat! Szkolenie potrwa ok 1,5 godziny.

W imieniu Dyrekcji i Grona Pedagogicznego zapraszamy zainteresowanych rodziców na szkolenie!

14.02.2018 - dodatkowe zajęcia Bemowskiego Centrum Kultury w naszej Szkole (odpłatne)

Bemowskie Centrum Kultury organizuje na terenie naszej Szkoły nastęujące zajęcia:
1) „Warsztaty naukowe”, które odbywać się będą w środy w godz. 15.00-16.00. Cena to ok. 100 zł łącznie za 4 zajęcia po godzinie każde. Link:  http://bemowskie.pl/zajecia/wa rsztaty-naukowe-dla-dzieci-4/
2) Trwają zapisy na zajęcia z „Magii Programowania w Minecraft i nie tylko", które z kolei mają odbywać się w czwartki 16.45-17.45. Link:  https://www.strefazajec.pl/cou rse/view/id/4606.
Zapisy odbywają się on-line, proponujemy kontaktować się również telefonicznie lub mailowo z:
1) Panią Ewą Świetlik - kierownikiem zajęć stałych i warsztatów mail: ewa.swietlik@bemowskie.pl; telefon: 506 878 882
2) Panem Robertem Panewczyńskim w sprawie „Magii Programowania...”: mail: akrobatyka@bemowskie.pl; telefon: 500 096 853

8.01.2018 - Informacja dla Rodziców dot. WSZAWICY

Z uwagi na zbliżający się okres ferii zimowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie przesyła list intencyjny skierowany do rodziców/opiekunów (w załączniku).
Niniejszy List intencyjny jest formą apelu/przypomnienia, że wszawica jako choroba pasożytnicza jest sezonowa, jej występowanie nasila się szczególnie po powrotach dzieci z ferii zimowych, letnich oraz innych form wypoczynku dzieci w trakcie roku szkolnego.
W związku z powyższym należy pamiętać i zachowywać zalecenia profilaktyczne, dzięki którym możemy zmniejszyć skalę zjawiska właśnie po okresie ferii zimowych. Systematyczna kontrola czystości skóry głowy i włosów dzieci przebywających
w dużych zbiorowiskach ludzi jest szczególnie ważna w okresie ferii zimowych.
Strona internetowa gdzie znajdują się ciekawe materiały dotyczące wszawicy, w tym wspomniany plakat PSSE w m.st. Warszawie: www.pssewawa.pl – zakładka Oddział Promocji Zdrowia- Akcje – Wszawica.
 
List intencyjny: data/files/listintencyjnydorodzicow_1515446426.pdf
Plakat: data/files/plakatpssewm.st.warszawie.pdf

21.12.2017 - ŻYCZENIA

4.12.2017 - ŁĄCZNIK – SPOTKANIE KONSULTACYJNE

8 grudnia 2017r., o godz. 14:00 – hala sportowa Szkoły

W dniu 4 grudnia 2017r. w Urzędzie Dzielnicy Bemowo odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Dzielnicy z Dyrekcją Szkoły oraz Przedstawicielami Rady Rodziców. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele mieszkańców, Rady Dzielnicy oraz inne zaproszone osoby.
Przedmiotem spotkania było zaprezentowanie przez Dzielnicę architektonicznej koncepcji zawierającej założenia techniczne budowy łącznika pomiędzy Szkołą, a halą gimnastyczną w naszej Szkole. Nowa koncepcja jest kolejną próbą rozwiązania kwestii budowy łącznika. Znajduje się ona we wstępnej fazie koncepcyjnej.
Pan Burmistrz Michał Grodzki poinformował zgromadzonych, że zamiarem Dzielnicy jest wysłuchanie wszystkich zainteresowanych stron, tak aby znaleźć możliwie najlepszy kompromis.
W związku z tym w dniu 8 grudnia 2017r., o godz. 14:00, odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla wszystkich chętnych rodziców i mieszkańców Boernerowa. Odbędzie się ono w hali sportowej naszej Szkoły. Zostanie zaprezentowany zarys koncepcji architektonicznej.
Zachęcam rodziców do udziału w spotkaniu i wsparcie potrzeby budowy zadaszonego, suchego i bezpiecznego przejścia pomiędzy Szkoła, a halą sportową. Niech nasz głos – rodziców uczniów i mieszkańców Bemowa - zostanie usłyszany w Bemowskim Ratuszu !

03.12.2017 - DODATKOWA OPCJA - ubezpieczenie NNW w Prudential na czas ferii zimowych 2018.

W obecnym roku w ramach ubezpieczenia szkolnego współpracujemy z brokerem Protecta Broker. Standardem firmy Protecta jest szczegółowe informowanie rodziców dzieci ubezpieczonych o zakresie ubezpieczenia tak, aby efektywnie uzyskiwać wypłaty do Towarzystw Ubezpieczeniowych. Dzięki takiej obsłudze rodzice korzystają z ubezpieczeń częściej.
Dla zainteresowanych spotkaniem rodziców przedastawiciel firmy Protecta Broker przekaże bezpłatne ubezpieczenia dla dzieci firmy Prudential  na czas ferii zimowych.
Spotkanie ma charakter fakultatywny, rodzice mogą nie wyrazić zainteresowania spotkaniem. Przewidywany czas spotkania - ok. 15 minut.
W celu umówioenia spotkania można się kontaktować z Panem Łukaszem Bedełkiem: lukasz.bedelek@dsa.pl, tel. 784-913-417

16.11.2017 - informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami

Urząd Dzielnicy Bemowo informuje, że został wydany obszerny i kompleksowy informator dla rodziców dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę. Informator znajduje się na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:
https://www.mazowieckie.pl/pl/ aktualnosci/aktualnosci/34829, Mazowiecki-Informator-dla- Rodzicow-i-Opiekunow-Dziecka- z-Niepelnosprawnoscia.html
oraz
na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://men.gov.pl/ ministerstwo/informacje/ mazowiecki-informator-dla- rodzicow-i-opiekunow-dziecka- z-niepelnosprawnoscia.html
Informator w rozdziale VI prezentuje zagadnienia dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dzieci natomiast rozdział VII poświęcony jest edukacji.
Publikacja powstała dzięki współpracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, konsultantów wojewódzkich oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Notatkę z linkami o ww. informatorze będzie zamieszczona również na stronie Biura Edukacji w zakładce Specjalne potrzeby edukacyjne - podzakładka pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
Zachęcam do lektury.

14.11.2017 - stypendia edukacyjne SAPERE AUSO Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy dla naszych uczniów !!!

 
W dniu 14.11.2017 r. w Centrum Nauki Kopernik odbyło się wręczenie stypendiów edukacyjnych SAPERE AUSO Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy uczniom z warszawskich szkół za szczególne osiągnięcia w minionym roku szkolnym.
Serdecznei gratulujemy naszym stypendystom!!! A są to:
- Michał Kern,
- Patrycja Ambroszczyk,
- Maja Kos,
- Krzysztof Olender,
- Ignacy Gębuś.
 
Stypendia udzielane przez Sapere Auso skierowane są przede wszystkim do młodzieży uzdolnionej i aktywnej edukacyjnie, mogącej pochwalić się szczególnymi osiągnięciami na polu działalności naukowej, kulturalnej, sportowej lub ekologicznej. Fundacja przydzielająca stypendia wspiera również uczniów i studentów pragnących poszerzać swe umiejętności na kursach specjalistycznych lub poprzez udział w międzynarodowych konkursach i konferencjach, a więc tych wszystkich, którzy zadają sobie trud bycia mądrymi.

9.11.2017r. - uroczystości szkolne z okazji Dnia Niepodległości

W dniu 9.11.2017r. w Szkole odbyły się apele z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie zaprezentowali bogaty program, wypełniony zdarzeniami z historii nasze go kraju, pieśniami (z akompaniamentem na żywo) i recytacja patriotycznych wierszy.
Całość niezwykle wzruszająca i doskonale przygotowana robiła wielkie wrażenie! Na uroczystości nie mogło zabraknąć naszych gości i przyjaciół. Gratulujemy naszym uczniom i nauczycielom przygotowania tak pięknej uroczystości!

8.11.2017r. - uroczystości podsumowania „Współzawodnictwa Sportowego Szkół Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”

W dniu 8.11.2017r. Przedstawiciele Rady Rodziców brali udział w uroczystości podsumowania „Współzawodnictwa Sportowego Szkół Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”, która odbyła się w szkole podstawowej nr 341.
Nasi uczniowie i nauczyciele zostali nagrodzeni i docenieni za szczególne osiągnięcia sportowe.
Serdecznie gratulujemy !!!:
1) medalistkom 50 Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w piłce nożnej:
- Justynie Głogowskiej,
- Aleksandrze Krzemień,
- Poli Matulce,
- Martynie Czaplickiej,
- Monice Krawieckiej,
- Zuzannie Golińskiej,
- Zuzannie Fiks,
- Aleksandrze Wolskiej,
- Julii Walczak,
- Gabrieli Psiuch,
- Weronice Michalskiej.
2) medalistce Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w biegach przełajowych:
- Wiktorii Miłkowskiej,
3) medalistom Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w lekkiej atletyce:
- Aleksandrze Karkocha,
- Justynie Głogowskiej,
- Poli Kędzierskiej,
- Wojciechowi Piotrowskiemu,
4) naszym nauczycielom wychowania fizycznego nagrodzonym za ponadprzeciętny wkład w rozwój młodzieży i osiągnięcia na polu nauczania:
- Pani Agnieszce Kapuście,
- Pani Janinie Drzyzga,
- Panu Radosławowi Mrozowi.

28.10.2017 - II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej

 
28.10.2017 r. przedstawiciele Rady Rodziców  Szkoły Podstawowej nr 150 brali udział w spotkaniu przedstawicieli rad rodziców z całej Polski.  Konferencja odbyła się w Audytorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Głównym tematem obrad były programy wychowawczo-profilaktyczne oraz szeroko rozumiane wychowanie dzieci i młodzieży w polskich szkołach.
 
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów:
1) Wprowadzenie do II Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców (Wojciech Starzyński - Prezes Fundacji "Rodzice Szkole")
2) Diagnoza aktualnej sytuacji polskiego systemu oświaty w zakresie realizacji wychowawczej roli szkoły (Andrzej Sosnowski - Mazowiecki Wicekurator Oświaty)
3) Rola rodziców w podejmowaniu międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych w ramach programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (Izabela Laskowska - Koordynator w Programie Erasmus+)
4) Rady rodziców oraz ich miejsce i rola w szkołach z perspektywy rodziców (Katarzyna Styczyńska - Fundacja "Rodzice  Szkole")
5) Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki (Dorota Macander - Kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE)
 
Więcej informacji na stronie organizatora: Fundacja „Rodzice Szkole”.

03.10.2017 - zwołanie ZEBRANIA RADY RODZICÓW

 

Na podstawie § 5 Regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 46 w Warszawie ogłaszam zwołanie zwyczajnego zebrania Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 46 (po przekształceniu Szkoły Podstawowej nr 150).

 

Zebranie odbędzie się w głównym budynku Szkoły w dniu 10 października 2017r. (wtorek), o godzinie 18:00, w budynku głównym Szkoły.

 

Porządek zebrania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie nowego Regulaminu Rady Rodziców, w związku z przekształceniem Szkoły w Szkołę Podstawową oraz innymi zmianami.

 3. Prezentacja Sprawozdania Rady Rodziców z działalności w roku szkolnym 2016/17. Omówienie przedstawionej informacji i przyjęcie Sprawozdania.

 4. Wybory składu Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2017/18 oraz podjecie decyzji o liczbie ich członków.

 5. Przyjęcie uchwały w sprawie propozycji składki rocznej na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018. Ustanowienie konkursu Rady Rodziców wspierającego motywację poszczególnych klas do dokonania wpłat na fundusz Rady Rodziców.

 6. Przyjęcie preliminarza Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018.

 7. Omówienie zgłoszonych przez przedstawicieli klas uwag i propozycji dot. wprowadzenia do Statutu Szkoły zapisów w zakresie korzystania na terenie szkoły z urządzeń elektronicznych.

 8. Wolne wnioski (w tym rozpoczęcie konsultacji w sprawie Programu Wychowawczego i Profilaktyki - http://sp150bemowo.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,36).

 9. Zamknięcie Zebrania.

 

Na zebranie zapraszam:

 • trójki klasowe wszystkich oddziałów klasowych oddziałów „0”, SP nr150 i Gimnazjum nr 86,

 • przedstawicieli poszczególnych rad oddziałowych do Rady Rodziców.

28.09.2017 KONSULTACJE

w sprawie używania urządzeń elektronicznych w Szkole

 
Przed mani ważny temat w bieżącym roku szkolnym - zmierzenie się z problemem fonoholizmu wśród uczniów.
Nasi uczniowie zbyt dużo czasu poświęcają na korzystanie z telefonów, wpisy na portalach i przez komunikatory. Cierpią na tym zdolności społeczne uczniów i zdolność do komunikacji bezpośredniej. Badania wykonane w naszej szkole są bardzo niepokojące.
Przed nami więc kwestia znalezienia mądrego kompromisu pomiędzy potrzebą kontaktu z dzieckiem, a korzystania z urządzeń w Szkole.
Do trójek kalsowych zostałą przekazana inforamcja przypominająca wyniki badania oraz rozpoczynajaca dyskusję propozycja Szkoły wprowadzenia zapisów do Statutu Szkoły ograniczających korzystanie przez uczniów z telefonów w czasie pobytu w Szkole.
 
Zwracam się trójek klasowych o przeprowadzenie konsultacji w klasach wśród rodziców i przekazanie podsumowania/propozycji do 7 października 2017r.
Zebrane opinie, uwagi i propozycje zostaną przedstawione Szkole i będą wzięte pod uwagę w procesie wypracowywania rozwiązań i zapisów w Statucie Szkoły.
Przewodnicząca Rady Rodziców

26.09.2017 - zwołanie ZEBRANIA RADY RODZICÓW

 
Na podstawie § 5 Regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 46 w Warszawie ogłaszam zwołanie zwyczajnego zebrania Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 46 (po przekształceniu Szkoły Podstawowej nr 150).
 
Zebranie odbędzie się w głównym budynku Szkoły w dniu 03 października 2017r. (wtorek), o godzinie 18:00, w budynku głównym Szkoły.
 
Planowany porządek zebrania:
Przyjęcie porządku obrad.
 
I. Część Zebrania:
Zaproszeni goście: Zaprezentowanie przez przedstawicieli Szkoły istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem Szkoły oraz planów na rok Szkolny. Pytania Rodziców.
 
II. Część Zebrania:
1. Przyjęcie nowego Regulaminu Rady Rodziców, w związku z przekształceniem Szkoły w Szkołę Podstawową oraz innymi zmianami.
2. Prezentacja Sprawozdania Rady Rodziców z działalności w roku szkolnym 2016/17. Omówienie przedstawionej informacji i przyjęcie Sprawozdania.
3. Wybory składu Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2017/18 oraz podjecie decyzji o liczbie ich członków.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie propozycji składki rocznej na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018. Ustanowienie konkursu Rady Rodziców wspierającego motywację poszczególnych klas do dokonania wpłat na fundusz Rady Rodziców.
5. Przyjęcie preliminarza Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Zebrania.
 
 Na zebranie zapraszam:
- trójki klasowe wszystkich oddziałów klasowych: oddziałów „0”, SP nr 150 i Gimnazjum nr 86,
- przedstawicieli poszczególnych rad oddziałowych do Rady Rodziców.

11.09.2017 - ubezpieczenie NNW

Polisa (AIG):
Suma ubezpieczenia 30.000,00 zł
Składka roczna - 42 zł / ucznia
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z warunkami nowej polisy NNW dla uczniów Zespołu Szkół nr 46, na rok szkolny 2016/17:
 
1. Ogólne Warunki ubezpieczenia NNW -  data/files/aigowu_nnw_placowki_oswiatowe2017-20181_1505192838.pdf
 
2. Oferta ubezpieczenia NNW dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 150 w Warszawie na rok szkolny 2017 - data/files/ofertaubezpieczeniannwdladzieciwszkolepodstawowejnr150wwarszawienarokszkolny2017_1505192855.pdf
 
3. LISTA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO UBEZPIECZENIA - data/files/colonnade.listaosob_pojedyncza_1505192868.pdf
 
 
Broker ubezpieczenia: Pan Łukasz Bedełek Protecta Broker Tel. 784 913 417, lukasz.bedelek@dsa.pl 
 

9.09.2017 - Informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ubezpieczeń NNW uczniów w szkołach


Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), sprawująca nadzór nad zakładami ubezpieczeń i pośrednikami ubezpieczeniowymi, wydała komunikat poświęcony problematyce oferowania ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej (dalej jako: ubezpieczenie NNW). Zasygnalizowano, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakłady ubezpieczeń powinny informować zainteresowanych (ubezpieczających, czyli szkół, a w dalszej kolejności przedstawicieli ustawowych ubezpieczonych, czyli rodziców) przede wszystkim o:
1) zakresie ochrony ubezpieczeniowej (tj. sytuacjach, których zaistnienie spowoduje możliwość wypłaty świadczenia),
2) procedurach likwidacyjnych (sposobie realizacji roszczeń w postaci wypłat świadczeń),
3) zależności pomiędzy wysokością sumy ubezpieczeni, czyli maksymalną wysokością do  jakiej odpowiada zakład ubezpieczeń (ewentualnie podmiotów odpowiedzialności za  określone uszczerbki na zdrowiu), a wysokością świadczeń oraz powiazaniu tej kwestii z  wysokością składki.
 
Zakłady ubezpieczeń powinny przedstawić oferty ubezpieczeń w różnych wariantach zakresów ubezpieczenia i cen (wysokość składki), w taki sposób, aby wybór ostatecznej oferty nie był wynikiem sugestii co do wyboru wariantu najtańszego, ale by był poprzedzony analizą realnych potrzeb ubezpieczonych. Według KNF takie działania zmierzające do  pogłębienia wiedzy w zakresie zawieranych umów ubezpieczenia zapobiegną podjęciu niewłaściwej decyzji dotyczącej wyboru wariantu ubezpieczenia, a tym samym rozczarowaniu wysokością kwot wytracanych z tytułu uszczerbków na zdrowiu albo wręcz brakiem wypłat. Brak dopasowania oferty ubezpieczenia NNW do potrzeb ubezpieczanych dzieci i młodzieży szkolnej może skutkować sytuacją, w której wysokość świadczeń będzie na minimalnym poziomie i nie będzie stanowić w  istocie realnie odczuwanej rekompensaty za doznany ból, ograniczoną mobilność i inne negatywne przeżycia oraz nie pokryje kosztów związanych z  odzyskiwaniem zdrowia.
 
W świetle przepisów prawa dotyczących ubezpieczenia na cudzy rachunek, ubezpieczający nie może otrzymywać wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z  oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Zakaz ten obejmuje również osoby działające na rzecz lub  w  imieniu ubezpieczającego (w szczególności dyrektorów szkół). Nie może zatem dochodzić do sytuacji, w których w zamian za wybór przez szkołę lub radę rodziców oferty ubezpieczenia NNW, zakłady ubezpieczeń przekazują gratyfikacje finansowe lub materialne ubezpieczającym, podmiotom działającym na rzecz lub  w  imieniu ubezpieczających, a także szkołom.
 
Szkoły nie powinny uwzględniać środków z funduszu prewencyjnego jako elementu oferty zakładu ubezpieczeń, od której zależeć może wybór konkretnego ubezpieczyciela. Zakłady ubezpieczeń nie są przy tym uprawnione do wykorzystywania środków z funduszu prewencyjnego jako elementu zwiększającego określone korzyści w ramach ubezpieczenia, w zamian za  wybór oferty. Fundusz prewencyjny może zostać wykorzystany tylko i  wyłącznie na finansowanie działalności prewencyjnej, tj. mającej na celu zmniejszenie ryzyka zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych (przykładowo na  infrastrukturę szkolną związaną z  bezpieczeństwem uczniów).

12.05.2017 - SUKCESY WHY NOT !!!

Z wielką przyjemnością informujemy, że nasi uczniowie z zespołu WHY NOT pod kierunkiem p. Małgorzaty Cichockiej zostali wyróżnieni w II Warszawskim Konkursie Wokalnym “Warszawa w piosence” we wszystkich kategoriach wiekowych (duet z oddziału przedszkolnego, dwoje solistów z klas I – III, solistka oraz duet z klas IV – VI).
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Młodych Artystów 2 czerwca 2017 r. godz. 11.00 w Zespole Szkół nr 69 ul. Drewniana 8.
Gratulujemy naszej młodzieży i p. Małgosi za poprowadzenie naszych uczniów! Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!27.04.2017 - ZAPROSZENIE NA FASTYN !!!

Samorząd Uczniowski ZS46 serdecznie zaprasza wszystkich rodziców na uroczysty festyn, który zorganizowany zostanie z okazji obchodów Święta Szkoły.
Czas wydarzenia: 09.05.2017
- Gimnazjum: godz. 8.40 -10.30
- Szkoła Podstawowa: godz. 10.40 – 11.55
Miejsce wydarzenia: ogród oraz dziedziniec szkolny
Podczas festynu odbędzie się zbiórka: makulatury, elektrośmieci, zużytych baterii, plastikowych nakrętek, książek oraz środków czystości dla Towarzystwa Opieki dla Ociemniałych w Laskach.
Prosimy Was Drodzy Rodzice o pomoc w przygotowaniu ciast do „Słodkiej Kawiarenki”.
Dochód ze sprzedaży słodkości przeznaczony zostanie na potrzeby Samorządu Uczniowskiego.
W czasie festynu zobaczycie Państwo klasowe „ stoiska”, przy których będzie można się pobawić, rozwiązać zadania o różnorodnej tematyce oraz miło spędzić czas, delektując się przy tym urokami szkolnego ogrodu.
Do zobaczenia!

27.04.2017 - konkurs dla klas 0-3 SP 150

RADA RODZICÓW wraz ze ŚWIETLICĄ SZKOLNĄ
mają przyjemność ogłosić
ROZPOCZĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO dla uczniów klas O-III Szkoły Podstawowej nr 150
"ORTOGRAFIA NA WESOŁO W OBRAZKACH"

Zadaniem uczestników Konkursu będzie wykonanie PLAKATU, nawiązującego w swojej treści do tematu konkursu. Temat pracy konkursowej to radosne przedstawienie zasad ortograficznych, których inspiracją stała się przeczytana książka lub utwór literacki (również przeczytany wspólnie z rodzicem/opiekunem).
Wymagania formalne pracy:
a) technika pracy dowolna (rysunek, grafika, farba, kolaż itp.),
b) praca w formie A3.
Konkurs został ogłoszony dzięki współpracy Rady Rodziców i świetlicy szkolnej i ma na celu wsparcie programu realizowanego przez świetlicę szkolną.
Celem konkursu jest rozwijanie kompetencji ortograficznych oraz tworzenie pozytywnych emocji związanych z poznawaniem reguł języka polskiego wśród najmłodszych uczniów naszej Szkoły, a także rozwijanie umiejętności plastycznych.
Intencją organizatorów jest zachęcenie najmłodszych uczniów i ich rodziców/opiekunów do rozwijania zainteresowania poprawną pisownią i czerpania radości ze wspólnej zabawy z językiem polskim.
Świetlica szkolna czeka na prace naszych uczniów do dnia 30 maja 2017 r. włącznie. Prosimy składać prace na ręce Pani Małgorzaty Bąk. Do pracy prosimy dołączyć formularz zgłoszeniowy.
Spośród prac uczestników Konkursu Komisja konkursowa wybierze sześć nagrodzonych prac. Przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce praz trzy wyróżnienia, w postaci gier planszowych lub akcesoria i materiały plastycznych.
Harmonogram Konkursu:
Etap I – od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 30 maja 2017 r. - Uczestnicy Konkursu wykonują prace i składają je w Świetlicy Szkoły na ręce Pani Małgorzaty Bąk. Prace zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Etap II – od dnia 31 maja 2017 do dnia 9 czerwca 2017 – Złożone prace będą analizowane i oceniane przez członków Komisji Konkursowej. Wyłonionych zostanie 6 najlepszych prac. Komisja Konkursowa podejmie decyzję o przyznaniu nagród za I, II i III miejsce oraz wyróżnień.
Etap III – do 11 czerwca 2017 – zostaną ogłoszone ostateczne wyniki Konkursu, a zwycięskie prace (zdjęcia prac) mogą zostać umieszczone w galerii na stronie Rady Rodziców ZS 46, do publicznego wglądu pod adresem: http://www.zs46rodzice.pl.
Etap IV – Zwycięzcy Konkursu zostaną wyróżnieni i nagrodzeni w dniu zakończenia roku szkolnego 2016/17.
Zasady Konkursu zostały wywieszone na tablicy w szkolniaczku ( linki do regulaminu i formularza zgłoszeniowego).
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY !!!
Konkurs odbywa się pod patronatem Rady Rodziców i Świetlicy Szkolnej, nagrody w konkursie zostaną sfinansowane z funduszu wspólnego Rady Rodziców.

26.04.2017 - ŹRÓDEŁKO !!!

Informujemy, że po wielu testach i niezbędnych sprawdzeniach, od dnia 4 maja 2017 r. w Zespole Szkół nr 46 funkcjonować będzie tzw. źródełko wody.
Źródełko jest zamontowane w stołówce szkolnej. Szkołą zaprasza uczniów do korzystania z dostępu do świeżej pitnej wody!

23.04.2017 - Szkolenie dla rodziców – 25.04.2017 – 18:30-19:30 - ZMIANA GODZINY !

W dniu zebrań szkolnych, o godz. 18:30, odbędzie się szkolenie dla rodziców “Rodzic jako pierwszy profilaktyk młodzieży gimnazjalnej” w ramach Programu “Archipelag Skarbów”.
Szkolenie jest dedykowane przede wszystkim rodzicom uczniów klas II i III gimnazjum.
Pomysłodawcą i realizatorem Programu profilaktyki zintegrowanej “Archipelag Skarbów” jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (a nie Biuro Edukacji).
“Archipelag Skarbów” to żywy i dynamiczny program profilaktyczny. Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa.

20.04.2017 - Stołówka szkolna

Prezydium Rady Rodziców przekazało Dyrekcji Szkoły zgłoszone przez Rodziców spostrzeżenia dotyczące jakości obiadów i organizacji pracy stołówki szkolnej. Zwróciliśmy się również z prośbą o wznowienie wykonania okresowych ankiet wśród uczniów korzystających z obiadów.
W ankiecie, wykonanej w marcu br., wzięło udział 133 uczniów klas 4-6 SP i 1-3G.
Uczniowie istotnie lepiej niż w poprzednich ankietach uznali, że obiad był ciepły, a porcja była wystarczająca. Gorzej wypadło pytanie dotyczące walorów smakowych dania. Uczniowie zgłosili szereg uwag, tak negatywnych, jak i pozytywnych.
Wyniki akinety i uwagi uczniów zostały przekazane do Ajenta.
Uzyskaliśmy obszerne pisemne wyjaśnienia i zapewnienie zwrócenia większej uwagi w zakresie:
- smaku oferowanych dań,
- estetyki podawanych obiadów,
- oczekiwań uczniów.
Jakość, różnorodność i smak posiłków oferowanych naszym dzieciom jest stałym elementem dialogu pomiędzy Radą Rodziców, Szkołą i Ajentem.
Szersza inforamcja dotycząca pracy stołówki szkolej został przekazana trójkom klasowym.

12.04.2017 - Organizacja ruchu na os. Boernerowo pozostaje BEZ ZMIAN !

W dniu 11 kwietnia br. opublikowany został raport z konsultacji społecznych „Jaka organizacja ruchu na Boernerowie?”, przeprowadzonych w dniach 20 stycznia–10 lutego 2017 roku. Raport dostępny jest na platformie konsultacji społecznych  oraz stronie internetowej dzielnicy, a także papierowej, znajdującej się w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Bemowo (pok. 219, II piętro w Urzędzie Dzielnicy). Rara Rodziców ZS 46, w trybie konsultacji społecznych, zgłosiła stanowczy protest wobec planów w odtworzenia przejezdności ul. Thommego (pomiędzy głównym budynkiem szkoły a halą sportową).
PODSUMOWANIE Raportu:
„Biorąc pod uwagę opinie mieszkańców zgłoszone w trakcie konsultacji, Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy podjął decyzję, aby nie zmieniać obowiązującej organizacji ruchu na terenie osiedla Boernerowo.”

09.04.2017 - Dostępność boisk szkolnych!


Informujemy, że mając na uwadze postulaty Rodziców dotyczące rozszerzenia udostępnienia boisk dla uczniów, Szkoła wystąpiła do Dzielnicy o wyrażenie takiej zgody.
Zgodnie z nowymi ustaleniami, od kwietnia br., boiska szkolne są dostępne poza dotychczasowymi dniami, czyli :
- sobota 10:00 – 16:00,
- niedziela 10:00 – 16:00,
również w:
- poniedziałek 17:15 – 20:15, tj. po zakończeniu zajęć SKS w naszej Szkole.
Zachęcamy do korzystania z infrastruktury szkolnej.
Prosimy o zwrócenie uwagi, że w tym czasie Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia podczas korzystania z boisk.
Informacja o otwartych boiskach w Dzielnicy Bemowo znajduje się na stronie naszej Dzielnicy: http://www.bemowo.waw.pl/sport_i_rekreacja/aktualnosci/otwarte_boiska,11990/ 

06.04.2017 - KARTA UCZNIA – bezpłatne przejazdy na terenie Warszawy!!!

W dniu 5/04/2017 r. Szkoła otrzymała od Zarządu Transportu Miejskiego pismo w sprawie współpracy dotyczącej wyrabiania Karty Ucznia uprawniającej do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów od 1 września 2017 r.
Wzory wniosków zostały przekazane wychowawcom klas do rozdania uczniom. Po wypełnieniu wniosku i dołączeniu aktualnego zdjęcia rodzice oddają dokument wychowawcom.
Dokumenty zostaną przekazane do ZTM w dniu 12 kwietnia 2017 r.
W załączniku przekazujemy informację ZTM dla rodziców i wzór wniosku.

Pobierz Plik:

Pobierz
(wniosek.pdf)

Pobierz Plik:

Pobierz
(informacjadlarodzicw.pdf)

03.04.2017 - Szkolenie dla rodziców i kadry pedagogicznej

Szkołą zaprasza zainteresowanych rodziców na szkolenie antyterrorystyczne, które organizowane jest w ramach programu finansowanego przez MEN “Bezpieczna Plus”.
Szkolenie odbędzie się w szkole w dniu 5 kwietnia br. w godzinach 15:00-17:00.

29.03.2017 - Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły

W dniu 29.03.2017r. odbyło się w szkole wielogodzinne spotkanie przedstawicieli Prezydium RR z Dyrekcją Szkoły. W spotkaniu wzięli udział: p. G.Żółtowska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 46, p. Danuta Zawadzka – Z-ca Dyrektora ds. Gimnazjum, p. J.Kuc – Z-ca Dyrektora ds. Szkoły Podstawowej, p. H.Paździerz – Kierownik Świetlicy). Omówiono poniższe tematy, poruszone przez rodziców w toku konsultacji z trójkami klasowymi.
1) obiady,
2) szkolenia dla kadry pedagogicznej i rodziców,
3) święta szkolne (święto szkoły, dzień sportu),
4) praca świetlicy i dostępność zajęć dodatkowych,
5) szachy w szkole, basen,
6) język angielski w klasach 1-3SP vs. rytm nauki w klasie 4,
7) rowery i dostępność boisk,
8) potrzeby remontowe (szkolniaczek, źródełko),
9) uzależnienia - papierosy, fonoholizm,
10) rozwijanie umiejętności grupowych i społecznych uczniów,
11) aktywność młodzieży (samorząd),
12) program pracy z dziećmi na zastępstwach,
13) biblioteka/księgozbiór.
W oddzielnych mailach będziemy przesyłać, do trójek klasowych, informacje dotyczące szczegółów omawianych tematów.
Serdecznie dziękujemy przedstawicielom klas, którzy podzielili się z Prezydium RR spostrzeżeniami i propozycjami na temat funkcjonowania Szkoły.

15.03.2017 - po zebraniu Rady Rodziców

W dniu 14.03.2017r. odbyło się Rady Rodziców i trójek klasowych, które było poświęcone:
1) przyjęciu Programu wychowawczego i profilaktyki Zespołu Szkół nr 46 w Warszawie oraz
2) zapoznaniu się Rodziców z pracami, inicjatywami i projektami Samorządu Uczniowskiego, jakie miały miejsce i jakie są planowane w roku szkolnym 2016/17.
Nasza młodzież zaprezentowała bogatą listę działań, jaką podjęli w pierwszym półroczu, efekty działalności społecznej na terenie Szkoły jak i na poziomie Dzielnicy (w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy uczeń naszej szkoły pełni funkcję wiceprzewodniczącego!).
Gratulujemy naszym dzieciom zaangażowania i pomysłowości, a Paniom opiekującym się samorządami SP i G życzymy satysfakcji z pracy z tak fantastyczną młodzieżą i wytrwałości.
Na zebraniu zostały poruszone również inne tematy (foto, infrastruktura szkolna, integracja uczniów i rozwój umiejętności społecznych, kidspeak, wynik konsultacji 3-jek klasowych z rodzicami w klasach, biblioteka).

04.03.2017 - ZEBRANIE RADY RODZICÓW

 
Na podstawie § 5 Regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 46 w Warszawie ogłaszam zwołanie zwyczajnego zebrania Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 46.
Zebranie odbędzie się w głównym budynku Szkoły w dniu 14 marca 2017r. (wtorek), w godzinie 17:45 – 18:30
 
Planowany porządek zebrania:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zaproszeni goście:
zaprezentowanie przez przedstawicieli Szkoły istotnych kwestii związanych z Programem wychowawczym i profilaktyki Zespołu Szkół nr 46 w Warszawie,
informacja o pracach Samorządu Uczniowskiego i realizowanych projektach.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programem wychowawczym i profilaktyki Zespołu Szkół nr 46 w Warszawie.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie Zebrania.
 
Na zebranie zapraszam:
- trójki klasowe wszystkich oddziałów klasowych SP nr150 i Gimnazjum nr 86,
- przedstawicieli poszczególnych rad oddziałowych do Rady Rodziców.
 
Bratosława Mordzińska
Przewodnicząca Rady Rodziców ZS 46

03.03.2017 - Reforma Oświaty - spotkanie dla Rodziców

Pan Błażej Poboży, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, organizuje spotkanie informacyjne dla rodziców, które będzie dotyczyć planowanej organizacji pracy bemowskich placówek oświatowych od 1 września 2017 roku.
Spotkanie odbędzie się 3 marca 2017 roku (piątek) o godzinie 18.00 w sali widowiskowej w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Górczewskiej 201 (wejście od ul. Konarskiego).
Serdecznie zapraszamy rodziców, którzy są zainteresowani uzyskaniem informacji na temat wdrażania reformy oświaty na Bemowie oraz planowanej organizacji pracy placówek w nowym roku szkolnym.
 
Program spotkania
17.45 - 18.00 - Rejestracja uczestników spotkania
18.00 -18.05 - Rozpoczęcie spotkania i przekazanie informacji dot. jego organizacji  Katarzyna Załuska-Schumacher Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
18.05 - 19.00 - Wystąpienie dot. wdrażania reformy oświaty na Bemowie oraz planowanej organizacji pracy bemowskich placówek oświatowych od 1 września 2017 roku. Błażej Poboży Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Katarzyna Załuska-Schumacher Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
19.00 - 20.00 - Dyskusja - odpowiedzi na pytania rodziców. Błażej Poboży Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Katarzyna Załuska-Schumacher Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
20.00 - Zakończenie spotkania

10.02.2017 - Konsultacje społeczne dot. zmiany organizacji ruchu na osiedlu Boernerowo

Rada Rodziców Szkół nr 46 przekazała do Urzędu Dzielnicy pisemną opinię wyrażającą stanowcze i jednoznaczne stanowisko w odniesieniu do zaproponowanego rozwiązania w „Koncepcji organizacji ruchu dla obszaru osiedla Boernerowo w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.
Z zaskoczeniem i niedowierzaniem zapoznaliśmy się z zapisaną możliwością:
 
„docelowego odtworzenie przejezdności ulicy Thommego po likwidacji przegrodzenia ulicy w miejscu przejścia pomiędzy obiektami Zespołu Szkół nr 46 (wariant A)”.

Stanowczo protestujemy przeciwko takiemu rozwiązaniu! Koncepcja ta jest absurdalna i niebezpieczna, świadczy o braku znajomości realiów funkcjonowania Zespołu Szkół nr 46 oraz całkowitym lekceważeniu bezpieczeństwa naszych dzieci.
Oczywistym jest, że przejazd ul. Thommeego musi pozostać niemożliwy, a przejście dzieci pomiędzy głównym budynkiem szkoły i hala sportową chronione i bezwzględnie bezpieczne.

W naszym Zespole Szkół nr 46 uczy się blisko 930 uczniów w wieku 5-16 lat. Szkoła była przygotowywana na ok. 450 uczniów. W XXI w. możemy pochwalić się niechlubną dwuzmianowością, bez realnej perspektywy poprawy tej sytuacji. Z uwagi na bardzo trudną sytuację lokalową i ilość uczniów, w hali sportowej odbywają się nie tylko zajęcia WF, ale również z innych przedmiotów (np. językowe, religii, przyrody i inne). Dzieci nieustannie wędrują pomiędzy budynkiem głównym szkoły a halą sportową. Część klas pokonuje tę drogę wielokrotnie w ciągu dnia!
Nie widzimy możliwości zapewnienia choćby minimalnego poziomu bezpieczeństwa dla naszych uczniów przy odtworzeniu przejezdności ul. Thommeego w jakiejkolwiek formie.

Stanowczo protestujemy przeciwko takiemu rozwiązaniu!
W kwestiach bezpieczeństwa uczniów – naszych dzieci nie może być i nie zgadzamy się na żadne kompromisy, stwarzające jakiekolwiek zagrożenie!

30.01.2017 - Reforma Oświaty - spotkanie informacyjne

Mazowiecki Kurator Oświaty organizuje spotkania informacyjne na temat wdrażania reformy ustroju szkolnego. Spotkania te organizowane są dla rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli samorządów i związków zawodowych.
Serdecznie zachęcamy do osobistego udziału w spotkaniach rodziców.
Według harmonogramu Kuratorium Oświaty w Warszawie spotkania dla naszej Dzielnicy odbędą się 3 lutego 2017 roku w następujących grupach:

 03.02.2017 r. godz. 13.00 Bemowskie Centrum Kultury Górczewska 201, Warszawa - Spotkanie z samorządami i dyrektorami;
03.02.2017 r. godz. 15.00 Bemowskie Centrum Kultury Górczewska 201, Warszawa - Spotkanie z nauczycielami;
03.02.2017 r. godz. 17.00 Bemowskie Centrum Kultury Górczewska 201, Warszawa – Spotkanie z rodzicami.

WSZYSTKICH obowiązuje rejestracja – należy wejść na stronę wskazaną poniżej. Przy każdym z terminów spotkań znajduje się link do rejestracji:
http://www.kuratorium.waw.pl/ pl/informacje/aktualnosci/ 10966,Harmonogram-spotkan- informacyjnych-reforma- edukacji.htm

08.01.2017 KidSpeak dla uczniów gimnazjum - ponownie w naszej Szkole!


W współpraca z AIESEC to już tradycja w naszej Szkole! Dzięki współpracy Rady Rodziców i Szkoły również w tym roku szkolnym w naszej Szkole pojawią się wolontariusze z rożnych krajów w ramach programu KidSpeak (organizowanego przez AIESEC).
W dniach 9-13 stycznia 2017 r. będziemy gościć trzech wolontariuszy AIESEC z Rumunii, Hongkongu i Meksyku. Podobnie jak to odbywało się w poprzednich edycjach programu, goście będą prowadzić zajęcia w języku angielskim opowiadając o krajach, z których pochodzą, ich kulturze, zwyczajach, jedzeniu itp.
Spotkania odbywają się w ramach zajęć z języka angielskiego, pod opieką nauczycieli anglistów. Programem opiekuje się p. Justyna Nurzyńska, za co serdecznie dziękujemy.
Czynione są starania, aby w tym roku szkolnym, również dla uczniów szkoły podstawowej, odbyły się kolejne spotkania.
Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów i jest wysoko oceniany zarówno przez środowisko szkolne.
Program zostanie zrealizowany pod patronatem RR i sfinansowany z funduszu wspólnego Rady Rodziców (zakwaterowanie i wyżywienie dla gości oraz opłata na rzecz AIESEC). 

13.12.2016 Reforma Oświaty

- spotkanie przedstawicieli Prezydium Rady Rodziców z wizytatorami Mazowieckiego Kuratora Oświaty

W dniu 13 grudnia 2016r. w sali Urzędu Dzielnicy Bielany odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Rodziców (zgodnie z zaleceniem Kuratorium, w spotkaniu mogło uczestniczyć jedynie 1 ew. 2 osoby z każdej z Rad Rodziców) bemowskich szkół z Wizytatorami Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Pana Zofią Rudnicką oraz Panem Jerzym Pawłowskim, którzy nadzorować będą m.in. naszą Szkołę.
Wizytatorzy przedstawili ogólnie dostępne informacje (m.in. na stornie MEN), nie udzielili odpowiedzi praktycznie na żadne z pytań Rodziców, ani nie rozwiali żadnych wątpliwości wyrażanych przez Rodziców. Pozostało nieodparte wrażenie, że żadna z poruszanych kwestii nie leży w polu kompetencji osób ani instytucji przez te osoby reprezentowanej.

07.12.2016 „Jestem rodzicem szczęśliwego dziecka”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa tel. (22) 666-17-73, (22) 666-17-74 e-mail: ppp20@vp.pl, www.ppp20.pl, zaprasza Rodziców na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie Grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2016 roku od 18.30 do 20.00.
 
 Zaproszenie Grupa wsparcia-oferta.pdf 

       15.11.2016 - Profilaktyka próchnicy - fluoryzacja

Fluoryzacja zębów zapobiega rozwojowi próchnicy, a także usuwa nadwrażliwość zębów. Obowiązkowa fluoryzacja stosowana jest u dzieci w szkołach podstawowych, również naszej SP 150. Przed drugą edycją fluoryzacji, ze składek na Radę Rodziców, zostały zakupione jednorazowe szczoteczki do fluoryzacji i przekazane pielęgniarce szkolnej.
Pamiętając o tym, jak ważne jest dbanie o zęby w tym wieku i jak często zarówno nasze dzieci, jak i my – Rodzice, często zapominamy o przyniesieniu szczoteczki do szkoły. Sytuacja ta dotyczy szczególnie klas 4-6 SP (również ma tu znaczenie brak szafek na pozostawienie własnych szczoteczek. Z myślą o wszystkich zapominalskich, i tych który niechętnie biorą udział we fluoryzacji zostały zakupione szczoteczki.

08.11.2016 - ZDJĘCIA KLASOWE !!!

Po długich rozmowach, negocjacjach została wybrana firma fotograficzna: 5.6. Studio. Sesja fotograficzna  odbędzie się w dniach od 22.11.16 do 25.11.16.

Dokonaliśmy następującego wyboru produktów:      

1.  Zdjęcia klasowe ( grupowe ) 20x30 

2.  Portrety indywidualne 15 x21

3.  Portrety koleżeńskie 15x21

4.  Zdjęcia legitymacyjne 8 szt

5.  Kalendarz jednodzielny

6.  Kalendarz A5 

 

W szkole rozwieszone będą plakaty informujące o terminie zdjęć. Każdy uczeń otrzyma zamówienie na zdjęcia, które zawiera rodzaj wykonywanych zdjęć z cenami oraz informacją o stronie internetowej, gdzie prezentowane są projekty zdjęć. Uczeń przychodząc na sesję pokazuje zamówienie. Jeśli zapomni może powiedzieć o dodatkowych pozach i zostaną one zrobione np do kalendarza.


Po wykonaniu zdjęć każda klasa otrzyma link do strony internetowej gdzie będą zamieszczone zdjęcia. Wyboru będzie można dokonać w terminie od 05 - 08 grudnia po tym terminie zdjęcia zostaną usunięte. Każda klasa otrzyma zabezpieczenie przez indywidualny kod do linki, który umożliwi rodzicom wybór zdjęć. Kod będzie udostępniony rodzicom poszczególnych klas z zastrzeżeniem wyłączności dla danej klasy. Prosimy o nie przekazywanie kodu osobom niepowołanym. Sprzedaż zamówionych zdjęć i kalendarzy odbędzie się w szkole w dniach 21.12.16 i 22.12.16 w godz. 14 00 - 17 30.

25.10.2016 - Nasze GIMNAZJALISTKI zajęły II miejsce w Warszawie !!!

Uczennice naszego Gimnazjum zajęły II miejsce w piłce nożnej dziewcząt w 50 Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży!

Jesteśmy dumni i gratulujemy naszym uczennicom wspaniałego wyniku, a opiekunom przygotowania zespołu do zawodów!
 
 Dyplom II miejsce w Olimpiadzie Młodzieży


22.10.2016 - Warsztaty dla rodziców "Pudełko z posiłkiem do szkoły" 25.10.2016 r.

We wtorek, 25 października w godz. 17.30-19.30 odbędą się kolejne warsztaty z cyklu „Wiem, co jem” pt. "Pudełko z posiłkiem do szkoły" ul.Senatorska 27, sala konferencyjna (I piętro).

M.St. Warszawa zaprasza na kolejne warsztaty dla rodziców "Wiem, co jem". Tym razem temat "Pudełko z posiłkiem do szkoły". Rodzice będą mogli dowiedzieć, jak przygotować posiłek do szkoły dla dziecka, aby był smaczny i różnorodny oraz dostarczał energii i wielu składników pokarmowych na wiele godzin nauki. Rodzice będą mieli możliwość uczestniczenia w pokazie kulinarnym i degustacji potraw przygotowanych na bazie produktów bogatych w składniki pokarmowe, które dostarczą energii na wiele godzin nauki w szkole.


Program spotkania:
 • Posiłek w szkole podstawą do dostarczenia energii i wielu składników pokarmowych na kilka godzin nauki.   
 • Propozycje potraw, które mogą stać się alternatywą dla kanapek.   
 • Degustacja. Dyskusja. Podsumowanie.  
 
Prowadzenie:
 • Marta Widz – inicjatorka i koordynatorka kampanii społecznej „Wiem, co jem”, Centrum  
 • Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy    
 • dr inż. Agnieszka Sulich – specjalistka ds. żywienia, Centrum Komunikacji Społecznej  
 • Urzędu, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie    
 • Katia Roman-Trzaska – Little Chef Szkoła Gotowania dla Dzieci   
Zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach.
 
 Wiem_co_jem_warsztaty

05.10.2016 - 7 Noc w Instytucie Lotnictwa!

14 października 2016 roku Instytut Lotnictwa organizuje 7. „Noc w Instytucie Lotnictwa”, największą w Polsce nocną imprezę edukacyjną, której celem jest popularyzacja sektora lotniczego i kosmicznego oraz promocja zawodów inżynierskich. Wydarzenie odbędzie się w godz. 17:00-23:00 na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Wstęp wolny dla wszystkich gości.

Największą atrakcją tegorocznej edycji imprezy będzie przylot samolotu wielozadaniowego F-16, myśliwca MiG-29 oraz samolotu transportowego CASA C295M.

Nasi goście będą mieli też wyjątkową okazję spotkać twórców filmu „Dywizjon 303”.

Dla tych, co prócz techniki lubią podziwiać piękno latających maszyn, pojawi się Zespół Akrobatyczny „Żelazny” wraz z samolotem. Szczególnym wyróżnieniem jest także wybór Instytutu Lotnictwa w tym szczególnym dniu na miejsce polskiej premiery śmigłowca SD-150 Hero produkcji PZL Świdnik/Leonardo Helicopters.

Łącznie tym roku będzie można z bliska obejrzeć prawie 30 samolotów i śmigłowców – w tym także, znany z poprzednich edycji śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Płomienne atrakcje zapewni zwiedzającym również piękna biało-czerwona „Iskra”.

Wydarzenie, ze względu na swój charakter edukacyjny, jest skierowane również do dzieci i młodzieży!

Więcej informacji na stronie instytutu: http://ilot.edu.pl/7-noc-instytucie-lotnictwa/

04.10.2016 - ZAPROSZENIE

UKS SP 321  Warszawa Bemowo i Urząd Dzielnicy Warszawa Bemowo zapraszają nauczycieli Wychowania Fizycznego na warsztaty z zakresu tematyki dotyczącej rozwoju emocjonalnego, sportowego oraz zdrowotnego dzieci w ramach imprezy sportowej, która odbędzie się 8 października (sobota) w hali sportowej SP 321, przy ul. Szadkowskiego 3.

Psycholog, dietetyk oraz ortopeda opowiedzą jak w szkole oraz domu wspierać rozwój młodego sportowca.

Warsztaty dedykowane są nauczycielom WF, trenerom oraz rodzicom.

W tym czasie dzieci będą uczestniczyć w otwartym treningu z Dorotą Świeniewicz oraz Witoldem Romanem.

Podobna impreza odbędzie się 15 października (sobota) na terenie OSiR Polna (ul. Polna 7A), na którą organizatorzy serdecznie zapraszają!
 
 

27.09.2016 - ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Na podstawie § 5 Regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 46 w Warszawie ogłaszam zwołanie zwyczajnego zebrania Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 46.

Zebranie odbędzie się w głównym budynku Szkoły w dniu 04 października 2016r. (wtorek), o godzinie 18:00.

Planowany porządek zebrania:

Przyjęcie porządku obrad.

I. Część Zebrania:

 • Zaproszeni goście: Zaprezentowanie przez przedstawicieli Szkoły istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem Szkoły oraz planów na rok Szkolny. Pytania Rodziców.

II. Część Zebrania:

 • Prezentacja Sprawozdania Rady Rodziców z działalności w roku szkolnym 2015/16.
 • Omówienie przedstawionej informacji i przyjęcie Sprawozdania.   
 • Wybory składu Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2016/17 oraz podjecie decyzji o liczbie ich członków.   
 • Przyjęcie uchwały w sprawie propozycji składki rocznej na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017.  Ustanowienie konkursu Rady Rodziców wspierającego motywację poszczególnych klas do dokonania wpłat na fundusz Rady Rodziców.
 • Przyjęcie preliminarza Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie Zebrania.

Na zebranie zapraszam:

 • trójki klasowe wszystkich oddziałów klasowych SP nr150 i Gimnazjum nr 86 (w szczególności na I Część Zebrania),
 • przedstawicieli poszczególnych rad oddziałowych do Rady Rodziców.

17.09.2016 - ubezpieczenie NNW 2016/2017

W zakładce Ubezpieczenie NNW zostały umieszczone, otrzymane od PZU, dokumenty i informacje dotyczące nowej polisy ubezpieczenia NNW dla naszych uczniów, na rok szkolny 2016/2017.  

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ubezpieczenia.
Copyright ©2016 RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 150, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 11655