Skład PREZYDIUM
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie
w roku szkolnym 2019/2020:

 
1. Przewodnicząca Rady Rodziców - Elżbieta Sączek,
2. Wiceprzewodnicząca - Joanna Stasiak - Panek,
3. Skarbnik - Marek Raczyński,
4. Sekretarz - Joanna Piotrowska,
5. Członek - Aneta Pietrasieńska,
6. Członek - Aneta Koprowska.
 
Skład KOMISJI REWIZYJNEJ 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie
w roku szkolnym 2019/2020:
 
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Michał Wolny,
2. Sekretarz - Magdalena Gutowska,
3. Członek - Roman Sobczak.

Skład PREZYDIUM
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie
w roku szkolnym 2018/2019:

 
1. Przewodnicząca Rady Rodziców - Elżbieta Sączek,
2. Wiceprzewodnicząca - Bratosława Mordzińska,
3. Skarbnik - Marek Raczyński,
4. Sekretarz - Joanna Piotrowska,
5. Członek - Sylwia Dolegacz,
6. Członek - Jarosław Jędrzejczyk.
 
Skład KOMISJI REWIZYJNEJ 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie
w roku szkolnym 2018/2019:
 
1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Ewa Bogacka
2. Członek - Zbigniew Tarapata,
3. Członek - Michał Wolny.
 
Skład RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie
w roku szkolnym 2018/2019:
 
1. Katarzyna Flader - Rzeszowska - klasa 0 A,
2. Magdalena Otto - Jasińska - klasa 0 B,
3. Beata Margasińska - Grzywacz - klasa 1 A,
4. Jarosław Jędrzejczyk - klasa 1 B,
5. Katarzyna Bielecka - klasa 1 C,
6. Emilia Wnuk - klasa 1 D,
7. Karolina Oglęcka - Zięba - klasa 2 A,
8. Anna Sitarska - Duda - klasa 2 B,
9. Agnieszka Bosiacka - klasa 2 C,
10. Małgorzata Kalisz - klsa 3 A,
11. Magdalena Gutowska - klasa 3 B,
12. Aleksandra Tkacz - klasa 3 C,
13. Elżbieta Sączek - klasa 4 A,
14. Olga Nasiadek - klasa 4 B,
15. Michał Wolny - klasa 4 C,
16. Agnieszka Herod - klasa 4 D,
17. Beata Łukaszewicz - Jodłowska - klasa 4 E,
18. Anita Kowalewicz - klasa 5 A,
19. Joanna Piotrowska - klasa 5 B,
20. Marek Raczyński - klasa 5 C,
21. Krzysztof Lipka - klasa 5 D,
22. Monika Adamkiewicz - klasa 5 E,
23. Aleksandra Marczak - klasa 6 A,
24. Katarzyna Niewiadomska - klasa 6 B,
25. Beata Margasińska - Grzywacz - klasa 6 C,
26. Aneta Janczewska - klasa 6 D,
27. Małgorzata Kalisz - klasa 7 A,
28. Katarzyna Rowińska - klasa 7 B,
29. Joanna Piotrowska - klasa 7 C,
30. Dorota Rutyna - klasa 8 A,
31. Wojciech Żmijewski - klasa 8 B,
32. Sylwia Dolegacz - klasa 8 C,
33. Ewa Bogacka - klasa 8 D,
34. Bratosława Mordzińska - klasa 3 A/G,
35. Anna Muzioł - klasa 3 B/G,
36. Zbigniew Tarapata - klasa 3 C/G,
37. Jolanta Potaś - klasa 3 D/G.
 
Skład PREZYDIUM
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie
w roku szkolnym 2017/2018:
 
1. Przewodnicząca Rady Rodziców - Bratosława Mordzińska,
2. Wiceprzewodnicząca - Katarzyna Olejnik,
3. Skarbnik - Elżbieta Sączek,
4. Sekretarz - Joanna Piotrowska,
5. Członek - Agnieszka Kopczyńska - Jarmundowicz,
6. Członek - Marek Raczyński.
 
Skład KOMISJI REWIZYJNEJ
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie
w roku szkolnym 2017/2018:
 
1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Ewa Bogacka
2. Członek - Zbigniew Tarapata,
3. Członek - Michał Wolny.

 

Copyright ©2018 RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 150, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 714