WALNE ZEBRANIE RADY RODZICÓW SP 150 w Warszawie 

Walne Zebranie 
Przedstawicieli Rady Rodziców 
SP nr 150 w Warszawie 
odbędzie się 5 grudnia 2022 r. - w poniedziałek, o godzinie 18.00.

Proponowany porządek obrad przesłany zostanie drogą elektroniczną. 
Serdecznie zapraszam! 
Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie 

Warszawa, 25 listopada 2022 r.
........................................................................................................................................

WALNE ZEBRANIE RADY RODZICÓW SP 150 w Warszawie

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie 
 odbędzie się 4 października 2022 r. - we wtorek, o godzinie 18.00 
 w sali gimnastycznej w budynku głównym szkoły. 

Proponowany porządek obrad 
przesłany zostanie do Przedstawicieli Rady Rodziców drogą elektroniczną. 
Serdecznie zapraszamy! 
 Przewodnicząca/Prezydium Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie

Warszawa, 26 września 2022 r.
Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice uczniów szkół i placówek oświatowych w województwie mazowieckim 

Szanowni Państwo, 

nawiązując do konferencji Reaguj i wspieraj – nowe oblicza zagrożeń, która odbyła się w dniu 23 lutego 2022 r., przypominam i zapraszam do udziału w webinarze "Dobre praktyki szkół wobec występujących zagrożeń",w dniu 9 marca 2022 r., w godzinach od 17.30 do 18.30

Spotkanie poprowadzi Pani Ewa Sienkiewicz – nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Warszawie oraz doradca w Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Pani dr Jolanta Rosińska-Włodarczyk, psycholog w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie. 

Proszę o skorzystanie z linku do transmisji: https://bit.ly/3goZ9Xm 

Z poważaniem 
Mazowiecki Kurator Oświaty 
/-/ 
Aurelia Michałowska

KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

W ramach przedsięwzięcia zapoczątkowanego konferencją w dniu 23 lutego 2022 r. 
pod hasłem "Reaguj i wspieraj – nowe oblicza zagrożeń", 
odbędzie się dziś ostatni webinar kończący cykl spotkań.
 
Zaproszone osobowości to Pani Justyna Sieńczyłło, Pan Emilian Kamiński oraz Pan Wawrzyniec Kostrzewski, którzy poprzez swoją wrodzoną otwartość na drugiego człowieka mają i chcą mieć udział w kształtowaniu postaw młodych ludzi - przedstawią alternatywę na spędzanie czasu, realizację zainteresowań oraz okazję do wypowiadania się o sprawach ważnych, 
bliskich młodemu człowiekowi, a niekiedy trudnych. 
Uwzględniając różnorodność w widzeniu świata, nasi goście omówią rolę teatru 
w kształtowaniu osobowości młodego człowieka, 
jako jednej z form profilaktyki kształtowania postaw. 
Zapraszamy!

(Jeśli poniższy link nie działa, skopiuj i wklej!)

https://www.youtube.com/watch?v=Ljfcz2sEEmM

Dotyczy: rozliczenia 1% z Fundacją Studencką "Młodzi Młodym" za rok 2020 - data publikacji: 14.01.2021 r. 

Szanowni Rodzice, 

uprzejmie informuję, że w dniu 14 stycznia 2021 r. na konto Rady Rodziców wpłynęła darowizna pieniężna z tytułu rozliczenia 1% za rok 2020 w wysokości 15 438,51 zł.

W imieniu Rady i własnym bardzo dziękuję każdemu Darczyńcy. 

Osobnym mailem przesłałam do całej Rady Rodziców zapytanie w sprawie propozycji wydatkowania wymienionej kwoty na potrzeby naszych dzieci. 

Pozdrawiam serdecznie i raz jeszcze dziękuję za Państwa życzliwość i wsparcie! 

Elżbieta Sączek 
Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie
Dotyczy: rozliczenia 1% z Fundacją Studencką "Młodzi Młodym" za rok 2020 - data publikacji: 12.01.2021 r.

Szanowni Rodzice, 

uprzejmie informuję, że łączna kwota darowizn z tytułu rozliczenia 1% za rok 2020 wyniosła 15 438,51 zł

W imieniu Rady i własnym bardzo dziękuję każdemu Darczyńcy.

Przedmiotowa darowizna zostanie przekazana na konto Rady Rodziców w ciągu 21 dni od dnia wygenerowania umowy darowizny pieniężnej i wysłania jej do siedziby Fundacji, co nastąpi w dniu dzisiejszym.

Środki otrzymane od Fundacji powinny zostać przez nas wydatkowane w ciągu miesiąca od ich otrzymania. W związku z tym osobnym mailem prześlę zapytanie do całej Rady Rodziców w sprawie propozycji wydatkowania wymienionej kwoty na potrzeby naszych dzieci.

Skan faktury oraz stosowne sprawozdanie dołączę na koncie Fundacji po wydatkowaniu środków.

Pozdrawiam serdecznie i raz jeszcze dziękuję za Państwa życzliwość i wsparcie!

Elżbieta Sączek 
Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie
WALNE ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie 
odbędzie się 21 września 2021 r. o godzinie 18.00
 w sali gimnastycznej w budynku głównym szkoły.

Proponowany porządek obrad przesłany zostanie 
do Przedstawicieli Rady Rodziców 
drogą elektroniczną.

Serdecznie zapraszamy! 
Przewodnicząca/Prezydium Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie

Warszawa, 7 września 2021 r.
Szanowni Rodzice,

uprzejmie informuję, że w dniu 3 września 2021 r. Prezydium Rady Rodziców podpisało umowę z PZU S.A. w sprawie ubezpieczenia NNW uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2021/2022.
Szczegóły w sprawie sum ubezpieczenia, wysokości składek oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, znajdziecie Państwo na podstronie UBEZBIECZENIE NNW - patrz powyżej. 
Jednocześnie informuję, że informacje o polisach z poprzednich lat nie są usuwane z podstrony z uwagi na możliwość zgłaszania szkody w okresie trzech lat od wystąpienia zdarzenia.
Pozostaję z poważaniem,
Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie
Warszawa, 3 września 2021 r.

Pobierz Plik:

Pobierz
(zaproszeniezokazjiswietaszkoy-55-lecie.pdf)

Warszawa, 22 marca 2021 r.
Dotyczy: rozliczenia 1% z Fundacją Studencką "Młodzi Młodym" za rok 2019
 
Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że łączna kwota darowizn z tytułu rozliczenia 1% za rok 2019 wyniosła 8 622,77 zł.

Darowizna ta została przekazana na konto Rady Rodziców dwoma przelewami w wysokości: 6 071,33 zł  i 2 551,64 zł. 

Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę.

W imieniu Prezydium Rady Rodziców,
Elżbieta Sączek
Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie

Warszawa, 16 marca 2021 r.

Dotyczy: rozliczenia 1% z Fundacją Studencką "Młodzi Młodym" za rok 2019

 

Szanowni Rodzice,


Z tytułu rozliczenia 1% za rok 2019, na konto Rady Rodziców przelana została kwota w wysokości      6 071,13 zł.

 

Kwota ta w całości została przeznaczona na zakup szafek dla naszych uczniów, których koszt zakupu wyniósł 20 000 zł. 

 

Różnica między ceną zakupu a przychodami z 1% w wysokości 13 928,87 zł, została pokryta z funduszy Rady Rodziców.

 

Ponadto informuję, że na konto Rady w ramach rozliczenia 1% za rok 2019, zostanie przekazana kolejna darowizna pieniężna w wysokości 2 551,64 zł.

 

O sposobie wydatkowania tej kwoty poinformuję Państwa po konsultacjach z Radą Rodziców.

 

W mieniu naszej społeczności szkolnej dziękuję Państwu za każdą wpłatę z tego tytułu!

 

Pozdrawiam serdecznie,

Elżbieta Sączek

Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie

 
 
Drodzy Rodzice!
 
Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie
odbędzie się 16 października 2020 r. w piątek na platformie TEAMS - ON LINE.
Posiedzenie rozpoczynamy o godzinie 18-ej.
Link do spotkania wraz z proponowanym porządkiem obrad przesłany został na podane przez Państwa adresy mailowe.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Przewodnicząca/Prezydium Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie
W Dniu Święta wszystkich Nauczycieli
składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, sukcesów zawodowych
oraz zadowolenia z uczniów
RODZICE I UCZNIOWIE
Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie
 
Warszawa, 14 października 2020 r.

 
Zakres działań Zarządu/Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie   w r. szk. 2019/2020:

1.
Podpisanie umowy z Fundacją Studencką Młodzi Młodym w r. szk. 2019/2020 celem uzyskania przychodów z 1%.
Uzyskane przychody z tego tytułu w r. szk. 2019/2020 w wysokości 5 438,97 w całości zostały przeznaczone na zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby naszej społeczności szkolnej – dyskoteki, bale, imprezy okolicznościowe. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 6 065,52 zł. Różnica między ceną zakupu a przychodami z 1% w wysokości              626,55 zł została pokryta z funduszy Rady Rodziców.
2.
Zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla:
·      uczniów ze średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem,
·      wyróżniających się uczniów klas trzecich.
Wybór nagród w klasach 4 – 8 został uzgodniony z polonistami poszczególnych oddziałów.
Zgodnie z decyzją podjętą na Walnym Zebraniu RR w dniu 24.09.2019 r. zakupiono lektury szkolne.
Większość zakupionych nagród stanowiły tzw. kolorową klasykę - twarda okładka, kredowy papier, kolorowe ilustracje.
Wybór nagród dla trzecioklasistów uzgodniony został z Panią Wicedyrektor Małgorzatą Jasek.
Wartość ogółem zakupionych nagród to kwota 4 689,49 zł.
3.
Organizacja Tłustego Czwartku - zakup pączków dla całej społeczności szkolnej.
Pączki zakupiono dla wszystkich oddziałów 0 - 8  - w sumie dla 35 oddziałów oraz pracowników szkoły; ilość pączków odpowiadała ilości uczniów w danym oddziale.
Pączki zakupiono w Pracowni Cukierniczej „Zagoździński” przy ul. Górczewskiej 15 w Warszawie.
Wartość zakupu: 2 202,50 zł
4.
Organizacja Mikołajek – zakup 78 szt. ptasiego mleczka dla wszystkich oddziałów w szkole oraz pracowników szkoły.
Wartość zamówienia: 795,60 zł
5.
Sfinansowanie występów Filharmonii Narodowej w placówce naszej szkoły w kwocie 2 520,00 zł.
6.
Pokrycie kosztów zakupu wody i słodkości dla wszystkich uczestników Dzielnicowego Konkursu Matematycznego w kwocie 478,53 zł.
7.
Ponadto:
·      sfinansowano zakup koszulek dla uczniów na Bieg Niepodległości,
·      odnowiono domenę www.zs46rodzice.pl,
·      sfinansowano koszt serwera i kreatora,
·      sfinansowano zakup dyplomów dla uczniów z okazji ślubowania klas pierwszych,
·      dofinansowano imprezy okolicznościowe,
·      zakupiono balony, wstążki dla uczniów na niebieski marsz w imię praw dziecka,
·      zakupiono kwiaty i cebulki do ogrodu szkolnego,
·      sfinansowano koszty utrzymania akwarium,
·      dofinansowano wycieczki szkolne uczniom, których rodzice znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej,
·      sfinansowano nagrody dla uczniów uzdolnionych plastycznie w ramach konkursów plastycznych,
·      zakupiono e-booki na potrzeby uczniów w okresie nauki on line,
·      zakupiono bony Empik dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe oraz nagrodę specjalną dla Ucznia Roku 2019/2020,
.      sfinansowano dyplomy i nagrody dla uczniów z oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3 za udział w konkursie          plastycznym "Pluszowy miś".
8.
Organizacja w porozumieniu z opiekunami SU oraz Dyrekcją dwóch szkolnych dyskotek w pierwszym półroczu r. szk. 2019/2020.
9.
Przedstawiciele Zarządu/KR reprezentowali Radę na szkolnych imprezach okolicznościowych, m.in. z okazji Dnia Niepodległości, rozpoczęcia roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej.
10.
W dniu 31 sierpnia 2020 r. Przewodnicząca Rady Rodziców uczestniczyła w Radzie Pedagogicznej.
Szczegółowe sprawozdanie z Rady Pedagogicznej przedłożone zostało w formie mailowej wszystkim radom oddziałowym - mail z 31.08.2020 r.
11.
Realizacja zamówień na potrzeby klas 4 – 8 ćwiczeń z biologii, geografii i historii po cenie dotacyjnej.
Warunkiem otrzymania ceny dotacyjnej – 6,18 zł – było złożenie zamówienia za pośrednictwem RR.
Realizacja: Przewodnicząca RR.
Zamówienia sfinansowano z funduszy klasowych.
12. Prowadzenie zakładki Rady Rodziców.
13. Sporządzenie Sprawozdania finansowego za okres sprawozdaawczy od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. - Przewodnicząca RR.
14. Sporządzenie Preliminarza na r. szk. 2019/2020 i jego przyjęcie na Walnym Zebraniu w dn. 24 września 2019 r.
15. Negocjacje oferty ubezpieczenia NNW przez Skarbnika Rady Rodziców oraz podpisanie umowy ubezpieczenia - Dyrekcja, Przewodnicząca i Skarbnik RR.
16. Zaopiniowanie w formie uchwał pracy nauczycieli naszej placówki w związku z dokonywaną oceną ich dorobku zawodowego - w sumie dla dwunastu nauczycieli.
17. Zaopiniowanie Programu Wychowawczego i Profilaktycznego szkoły.
18. Zaopiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników.
19. Zaopiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych.
20. Zaopiniowanie Projektu planu finansowego - Budżet na 2019 rok.
21. Zaopiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Warszawa, 1 października 2020 r.

Szanowni Rodzice,

 

Załączam link do szkoleń dla rodziców i przedstawicieli rad rodziców prowadzonych

we WCIES - ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, tel. 22 628 67 64, 22 628 01 79

 

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-dla-rodzicow-i-przedstawicieli-rad-rodzicow

 

Z pozdrowieniami,

Przewodnicząca Rady Rodziców

 

 

Szanowni Rodzice,

 

W zakładce Ubezpieczenie NNW znajdziecie informacje dotyczące ubezpieczenia szkolnego

NNW PZU S.A. na rok szkolny 2020/2021. 

Umowa ubezpieczenia została zawarta na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

 

Z pozdrowieniami,

Przewodnicząca RR SP nr 150 w Warszawie

 

Warszawa, 11 września 2020 r.

 

Zapraszamy uczniów naszej Szkoły na dyskotekę, która odbędzie się
w dniu 4 lutego b.r. - we wtorek.
Dyskoteka zaplanowana jest

 dla klas 4 - 5 od godz. 17.00 do 18.30,
 klas 6 - 8 od godz. 18.30 do 20.00.

Dla uczniów klas 0-3 organizujemy BAL KARNAWAŁOWY  w dniu 7 lutego - w piątek w godzinach:

 10.00 - 11.30

 12.00 - 13.30

Życzymy Wszystkim udanej zabawy!

Szanowni Rodzice,
W dniu 12 grudnia 2019 roku Fundacja Studencka "Młodzi Młodym"
przelała na konto Rady Rodziców kwotę 5 438,89 zł.
Dzięki Państwa wsparciu na potrzeby naszych uczniów zakupiliśmy zestaw nagłośnieniowy, cyfrowy system bezprzewodowy, adapter oraz niezbędne okablowanie. Sprzęt został dostarczony do szkoły w dniu 28 stycznia 2020 r.

i posłuży naszej społeczności szkolnej do organizacji różnego rodzaje uroczystości szkolnych, imprez sportowych i okolicznościowych, dyskotek, bali.
Na zakupy wydatkowaliśmy kwotę 6 065,52 zł.
Faktura w kwocie 5 438,97 zł została zrefundowana ze środków pochodzących z 1%.
Pozostała część w wysokości 626,55 zł to środki

pochodzące z funduszu Rady Rodziców.
Serdecznie dziękujemy za Państwa wpłaty!
Przewodnicząca RR/Prezydium

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu,

aby ten czas upłynął w niezwykłej atmosferze rodzinnych spotkań,

wzajemnej życzliwości i serdeczności.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2020 przyniesie wiele radości i optymizmu!

Rada Rodziców SP 150 w Warszawie 

 

Zapraszamy uczniów naszej Szkoły na dyskotekę, która odbędzie się

w dniu 21 listopada b.r.

Dyskoteka zaplanowana jest dla klas 4 - 5 od godz. 17.00 do 18.30,

 klas 6 - 8 od godz. 18.30 do 20.00.

Życzymy udanej zabawy!

WALNE ZEBRANIE RADY RODZICÓW

SP 150 w WARSZAWIE

 

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie

odbędzie się w dniu 24 września b.r. - we wtorek,

o godzinie 17.30

w budynku głównym Szkoły na I piętrze w sali sportowej.

Zapraszamy Przedstawicieli Rady Rodziców - obecność obowiązkowa

oraz osoby reprezentujące Trójki klasowe.

Zebranie rozpoczniemy od wystąpienia Dyrektora Szkoły SP 150 Pani Danuty Zawadzkiej.

Uprzejmine prosimy o terminowe przybycie na posiedzenie.

Proponowany porządek obrad zostanie przesłany Przedstawicielom Rady Rodziców

pocztą elektroniczną.

Pozostajemy z poważaniem,

Prezydium Rady Rodziców

Laureaci i finaliści

przedmiotowych konkursów kuratoryjnych, olimpiad, konkursów o randze międzynarodowej,

ogólnopolskiej, warszawskiej i dzielnicowej w r. szk. 2018/2019

 
I. Uczniowie Gimnazjum nr 86 oraz klas 7 - 8 Szkoły Podstawowej nr 150:
 
1. Ignacy Gębuś - kl. 3 bg - laureat Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego, Olimpiady Matematycznej Juniorów, Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego LOGIA, Kuratoryjnego Konkursu Fizycznego, finalista Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej,
2. Artur Wojtuszkiewicz - kl. 3 dg - laureat Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego, Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR, Międzynarodowego Konkursu Informatycznego BÓBR, Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego LOGIA, finalista Olimpiady Matematycznej Juniorów i Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej,
3. Jakub Pękala - kl. 8 a - laureat Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego LOGIA i Kuratoryjnego Konkursu Biologicznego,
4. Maciej Missala - kl. 3 ag - laureat Konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego", finalista Kuratoryjnego Konkursu Historycznego,
5. Maksymilian Ciszkowski - kl. 3 bg - laureat Młodzieżowej Olimpiady z Wiedzy o Społeczeństwie, finalista Konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego",
6. Artur Skrzypczak - kl. 3 cg - laureat Konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego", finalista Kuratoryjnego Konkursu Historycznego,
7. Andrzej Missala - kl. 8 a - laureat Międzynarodowego KOnkursu Literackiego "Hubal" i Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Płynąć pod prąd", zdobywca II miejsca Konkursu Literackiego "Warszawa i Syrena. Syrena i Warszawa",
8. Dominika Godlewska - kl. 3 bg - laureatka Konkursu Ortograficznego "Ortografia na medal",
9. Filip Kozłowski - kl. 3 dg - finalista Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego LOGIA,
10. Gabriela Jastrzębska - kl. 3 dg - finalistka Kuratoryjnego Konkursu z Wiedzy o Społeczeństwie,
11. Konrad Tokarski - kl. 8 c - finalista Kuratoryjnego Konkursu z Wiecdzy o Społeczeństwie,
12. Jakub Wielgosz - kl. 3 dg - finalista Konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego",
13. Antoni Czubak - kl. 8 c - finalista Konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego",
14. Laura Świętanowska - kl. 8 c - finalistka Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego,
15. Urszula Stelmaszczyk - kl. 3 ag - Nagroda Dyrektora Pałacu Młodzieży w Koszalinie w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Dzieci i Młodzieży "Człowiek Swiat Przyroda",
16. Otylia Karbownik - kl. 8 b - mistrzostwo dzielnicy Bemowo w badmintonie oraz srebrny medal w 52. Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w badmintonie,
17. Anastazja Kopka - kl. 8 d - mistrzostwo dzielnicy Bemowo w badmintonie oraz srebrny medal w 52. Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w badmintonie,
18. Magdalena Missala - kl. 8 d - mistrzostwo dzielnicy Bemowo w biegach przełajowych.
 
II. Uczniowie klas 4 - 6 Szkoły Podstawowej nr 150:
 
1. Jan Safiańczuk - kl. 4 a - laureat Międzynarodowego Konkursu matematycznego KANGUR i Międzynarodowego Konkursu Informatycznego BÓBR,
2. Lena Badylak - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Mój wf - zabawa, zdrowie i bezpieczeństwo", II miejsce w Wojewódzkim konkursie Plastycznym "Moje bezpieczne miejsce nauki",
3. Mateusz Cywoniuk - kl. 5 e - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "OBRAZY USŁYSZANE W CERKWI", III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Utracone dziedzictwo - zburzone cerkwie w XX-leciu międzywojennym",
4. Emilia Affre - kl. 6 d - I miejsce w Warszawskim Konkursie Plastycznym "Ilustracje do polskich pieśni patriotycznych".
 
Szkolne konkursy okolicznościowe z okazji "Święta Szkoły"
 
Konkurs Wiedzy o Patronie pułkowniku Ignacym Auguście Boernerze
 
Gabriela Psiuch i Natalia Górecka
kl. 3 bg - ex aequo - I miejsce
 
Konkurs Poetycki MOJE GIMNAZJUM
 
Gabriela Jastrzębska
kl. 3 dg - I miejsce 
Aleksandra Skrzypek
kl. 3 cg - II miejsce 
Patryk Pytlakowski i Dominika Stankiewicz
kl. 3 ag - ex aequo - III miejsce 
 
Konkurs Plastyczny "Moja szkoła na wesoło"
adresowany do rodziców, opiekunów i pełnoletniego rodzeństwa naszych uczniów
 
Pani Iwona Cała
I miejsce - kategoria profesjonaliści
 
Pani Bożena Aleksy i Pani Kinga Świątek
I miejsce - ex aequo - kategoria amatorzy
 
Pani Zofia Kosińska i Pan Marcin Kuskowski
II miejsce - ex aequo - kategoria amatorzy
 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

OGÓLNOPOLSKI STRAJK NAUCZYCIELI

05.04.2019
Szanowni Rodzice,
 
W dniu 4 kwietnia b.r. odbyło się spotkanie z Wiceburmistrzem Dzielnicy Bemowo - Panem Mariuszem Wajszczakiem oraz Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Wychowania - Panią Katarzyną Załuską Schumacher, w związku z planowanym ogólnopolskim strajkiem nauczycieli.

Z ramienia naszej Szkoły w spotkaniu uczestniczyli: Pani Dyrektor Grażyna Żółtowska, Pani Wicedyrektor - Małgorzata Jasek oraz przedstawiciele Prezydium RR - Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca.

Najważniejsze wnioski po spotkaniu:
O ostatecznej skali strajku nauczycieli, dowiemy się dopiero w dniu jego rozpoczęcia, tj. 8 kwietnia, chyba że dojdzie do porozumienia pomiędzy stroną rządową a ZNP. Część nauczycieli rozpoczyna pracę o godzinie 8.00, część w godzinach późniejszych. Pracownik, który podpisze "listę strajkową" całkowicie wstrzymuje się od czynności służbowych. W konsekwencji Dyrekcja nie jest w stanie określić na dzień dzisiejszy, ilu pracowników do strajku przystąpi, a co za tym idzie, czy i jak odbywać się będą zajęcia lekcyjne/opieka.
 
Jednocześnie informuję, że Rodzice/Opiekunowie dzieci poniżej ósmego roku życia, mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy na podobnych zasadach, jak w przypadku choroby dziecka. Zasiłek opiekuńczy może uzyskać rodzic lub opiekun prawny dziecka do ósmego roku życia w przypadku, jeśli jest zwolniony od wykonywania pracy w związku z opieką nad dzieckiem, którego placówka została nieprzewidzianie zamknięta. 
Co ważne, nieprzewidziane zamknięcie następuje wtedy, kiedy rodzic został o nim poinformowany później niż siedem dni przed zamknięciem.
W związku z zaistniałą sytuacją, uprzejmie proszę o sprawdzanie na bieżąco wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej naszej Szkoły.

Proszę również śledzić stronę Urzędu m.st. Warszawy - link: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-przygotowuje-si-na-planowany-strajk-nauczycieli. 
 
Pozdrawiam serdecznie,
Elżbieta Sączek
Przewodnicząca RR SP 150
Warszawa, 5 kwietnia 2019
Gala wręczenia Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej
26.02.2019
Wręczono dyplomy 74 stypendystom Ministra Edukacji Narodowej z województwa mazowieckiego na rok szkolny 2018/2019. W wydarzeniu zorganizowanym 25 lutego w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie uczestniczyła Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty.
−Wyróżnienie jakim jest stypendium Ministra Edukacji Narodowej, to początek drogi do wielu sukcesów. Ciężka praca oraz talent, stanowią klucz do waszej przyszłości – powiedziała Kurator Aurelia Michałowska.
Wręczenie stypendiów uświetnił występ zespołu muzycznego uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie. 
W uroczystości wzięła udział Jadwiga Mariola Szczypin Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego.
Stypendia Ministra Edukacji Narodowej przyznawane są uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności: laureatom międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju; laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe; uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki; uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni w toku przewidzianym dla wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach; uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Szanowni Rodzice,

Przekazuję sprawy bieżące:

1) 

W związku z licznymi zapytaniami skierowanymi do WCIES - Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń, w sprawie ilości zadawanych prac domowych, Biuro WCIES wystosowało pismo do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. W załączniku poniżej znajdziecie zarówno:
- odpowiedź Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do WCIES, jak i 

- wystąpienie generalne Rzecznika Praw Obywatelskich do Minister Edukacji Narodowej p. Anny Zalewskiej. 

2) 

Zachęcam Państwa do uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach organizowanych dla Rodziców "Dzieci w sieci. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów Internetu", które odbędą się 6 marca 2019 w godz. 16.30 - 19.00 w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń, ul Stara 4 w Warszawie.
Zajęcia będą obejmować następujące zagadnienia:
- czynniki mające największy wpływ na uzależnienie dziecka od nowych technologii, 
- wskaźniki nadużywania przez dziecko mediów cyfrowych, 
- rola rodziców we wchodzeniu z dzieckiem w świat mediów cyfrowych. 
Zapisy pod linkiem: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Dzieci-w-sieci-Bezpieczne-i-odpowiedzialne-korzystanie-z-zasobow-Internetu35243)

3)

Uprzejmie informuję, że Prezydium Rady Rodziców czyni starania, by w okresie od 12 maja do 1 czerwca b.r. w naszej Szkole zrealizowany został projekt edukacyjno-kulturowy International Education - Primary Schools - AIESEC. Podczas trwania projektu dwóch praktykantów z zagranicy przez okres trzech tygodni poprowadzi z naszymi dziećmi interaktywne warsztaty w języku angielskim m.in. przedstawiając swój kraj i kulturę. Dodam, że z doświadczeń ubiegłorocznych wynika, że dzieci z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem uczestniczą w przedmiotowych zajęciach.

4)
Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym Rodzicom za dotychczasowe wpłaty na fundusz Rady Rodziców. Dzięki Państwa wsparciu, realizowane są liczne interesujące wydarzenia inicjowane zarówno przez Rodziców, Kadrę Nauczycielską, jak i uczniów.

Przypomnę, że fundusz Rady Rodziców oparty jest na dobrowolnych składkach Rodziców; w tym roku można dodatkowo wspierać radę z 1 % podatku - szczegóły w zakładce RR. 
 
Wydatki z tego funduszu realizowane są zgodnie z zatwierdzonym przez całą Radę Preliminarzem (w Radzie każda klasa ma swojego Przedstawiciela - w sumie Rada liczy 37 Przedstawicieli). Wszelkie wydatki nie objęte Preliminarzem konsultowane są z całą Radą.

Zachęcamy Państwa do wpłat na przedmiotowy fundusz. Numer konta RR znajdziecie Państwo w zakładce RR:
13 1020 1185 0000 4102 0011 3480 (PKO BP O/VII w Warszawie).
Za każdą wpłatę dziękujemy!

Pozdrawiam serdecznie,
Elżbieta Sączek
Przewodnicząca Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 150 im. Walerego Wróblewskiego 
w Warszawie
Warszawa, 27 lutego 2019

Pobierz Plik:

Pobierz
(odpowiedrzecznikaprawobywatelskichnapismowcies.pdf)

Pobierz Plik:

Pobierz
(wystpieniegeneralnerpo.pdf)

 

Jak przekazać 1 % podatku na podstawie druku PIT-37?

Pobierz Plik:

Pobierz
(wizytówka_krs_cel_szczegółowy

SP 150_1547044818.pdf)

Jeśli rozliczacie się Państwo na podstawie druku PIT-37 wystarczy wypełnić:
1. pozycję 137 o nazwie "Numer KRS", wpisując numer: 0000270261
2. pozycję 138 o nazwie "Wnioskowana kwota": [Kwota z pozycji 138 nie może przekroczyć 1% kwoty z pozycji 126, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół]
3. pozycję 139 o nazwie "Cel szczegółowy": RR SP 150 WARSZAWA 9221
 
Uprzejmie prosimy o niedopisywanie żadnych dodatkowych informacji w celu szczegółowym, gdyż spowoduje to utrudnienia w ewidencjonowaniu kwot.
 
W pliku załączonym powyżej, znajdziecie Państwo naszą wizytówkę z numerem KRS i celem szczegółowym.
 
Serdecznie dziękujemy za każdą przekazaną kwotę!

Z okazji świąt
Bożego Narodzenia
przepełnionych nadzieją i magią Wigilijnej nocy,
kierujemy do Państwa z serca płynące życzenia
radosnych, spokojnych Świąt oraz pomyślności w nadchodzącym
Nowym 2019 Roku.

W imieniu Rady Rodziców

Prezydium

Zaproszenie na Koncert Kolędowy
Zespół Artystyczny Forte
wraz z Trenerem wokalnym - Panią Małgorzatą Cichocką,
zaprasza
na Koncert Kolędowy "Bóg narodzi się",
który odbędzie się
w dniu 15 grudnia 2018 roku o godzinie 18-ej
w IGB Mazovia przy ulicy Kocjana 3 w Warszawie.
Uroczysty APEL z okazji
100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
odbędzie się
9 listopada b.r. o godzinie 10.45
w sali gimnastycznej w budynku głównym Szkoły.

Odpowiedź Burmistrza Gminy Bemowo Pana Michała Grodzkiego z 12.10.2018 roku

na zapytanie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie

w sprawie budowy łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły a halą sportową:

Pobierz
(skan_1540968020.pdf)

II MAZOWIECKA REGIONALNA KONFERENCJA RAD RODZICÓW
 
Tematem II Mazowieckiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.
 
Konferencja odbędzie się 6 listopada 2018 roku (wtorek) w godzinacg 9.30 - 15.45 w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Kazimierza Wybickiego 1/3 w Warszawie.
 

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnieniedo do dnia 31.10.2018 roku kwestionariusza zgłoszeniowego.

Dokumenty w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie www.radyrodzicow.pl w zakładce „Regionalne Konferencje Rad Rodziców".

Pytania i szczegółowe informacje: kontakt@rodziceszkole.edu.pl
Kontakt do koordynatora w Fundacji „Rodzice Szkole":

beata.maria.iris987@gmail.com

tel.: 661-726-161.

Niepodległościowy turniej czwórek siatkarskich o Puchar Boernera
 
Niepodległościowy turniej czwórek siatkarskich o Puchar Boernera zaplanowany jest na 
10 listopada 2018 roku
w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 150 przy ul. Thommeego 1 w Warszawie.
 

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Panią Hannę Paździerz w dniu 3 października 2018 roku

w stołówce Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie:

Pobierz
(wynikiankietyz3padziernika2018_1540144008.pdf)

Odpowiedź ajenta stołówki w związku z ankietą przeprowadzoną w stołówce
przez kierownika świetlicy Panią Hannę Paździerz
14.10.2018
 
Szanowni Państwo,
 
dziękujemy za przeprowadzenie ostatniej ankiety i przedstawienie nam jej wyników.
 
Wynik ankiety jest dla nas niesatysfakcjonujący - zauważyć można spadek poziomu pozytywnych opinii uczniów w porównaniu z poprzednim sondażem.
 
W związku z tym Pan Marcin Sikorski podjął decyzję o konieczności niezwłocznej zmiany na stanowisku szefowej kuchni.
Wszystkie uwagi uczniów zostały przeanalizowane przez Pana Sikorskiego i Panią Izę, nową szefową kuchni stołówki szkolnej w SP nr 150.
 
Efekt zmian dało się zauważyć już w ciągu kilku pierwszych dni pracy Pani Izy, o czym świadczą pozytywne opinie ze strony uczniów i rodziców/opiekunów prawnych.
 
Listopadowy jadłospis został przez nas dostosowany do oczekiwań uczniów - pojawi się możliwie najwięcej dań mięsnych i tzw. tradycyjnych, będzie jeden dzień kuchni międzynarodowej, ale za to bardzo wyrazisty. Nasza cukiernia przygotowała również nowe propozycje ciast i wypieków, opartych głównie na produktach sezonowych.
 
Wierzymy, że wszystkie te zmiany będą skutkować świetnym wynikiem kolejnej ankiety.
 
Pozdrawiam serdecznie!
TOMEK HAJDUK
sekretarz firmy
dietetyk, specjalista ds. żywienia zbiorowego i HACCP
SZWAJCARKA Marcin Sikorski: www.szwajcarka.net
WYNIKI ANKIETY z 3 października 2018
 
Uwagi dotyczące pracy stołówki szkolnej
10.10.2018
 
Szanowni Rodzice,
 
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesyłanie informacji dotyczących pracy stołówki w następujących obszarach:
·      organizacyjnym,
·      dostępności obiadów,
·      dostępności diet (szczególne potrzeby żywieniowe uczniów),
·      jakości posiłków, w tym dotyczących smaku obiadu, jego doprawienia, ciepłoty, wyglądu/estetyki podania, baru sałatkowego,
·      żywienia w szkolniaczku, w tym posiłków dla zerówki.
 
Wszystkie informacje, zarówno wskazujące pola do poprawy, jak również pozytywne, pozwalające utrwalić dobre nawyki, prosimy o przesyłanie na adres Rady Rodziców: 
 
Z pozdrowieniami,
Prezydium Rady Rodziców
Łącznik pomiędzy budynkiem głównym a halą sportową
01.10.2018
Zgodnie z deklaracją Burmistrza Bemowa, we wrześniu b.r. miało odbyć się spotkanie w sprawie łącznika z udziałem przedstawicieli Zarządu Dzielnicy, Wojewody Mazowieckiego, Konserwatora Zabytków i Rady Rodziców SP 150.
Pomimo skierowania zapytania do Pana Burmistrza, nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych informacji w powyższej kwestii.
W konsekwencji do Zarządu Dzielnicy Bemowa oraz do Prezydenta m.st. Warszawy zostało przesłane pismo w przedmiotowej sprawie.
Gazetka NASZA BUDA
28.09.2018
Od lat w czasie zajęć dziennikarskich prowadzonych przez p. Maję Gąsik – nauczycielkę języka polskiego, powstaje gazetka szkolna – "Nasza Buda". Nasi uczniowie przygotowują artykuły i składają gazetkę.
 
To doskonała nauka stawiania pierwszych kroków w prawdziwej gazecie, tworzenia redakcji. 😊
 
Dotychczas gazetka była drukowana dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Rodziców uczennicy naszej Szkoły.
Nasza uczennica dorosła i wraz z Rodzicami rozstała się z naszą Szkołą.  
 
POSZUKUJEMY MOŻLIWOŚCI DRUKOWANIA „NASZEJ BUDY”!!!
 
Jeżeli ktoś z nas ma taką możliwość, prosimy o kontakt ze Szkołą. 
 
Nasze dzieci liczą, że wśród nas – rodziców – uda się znaleźć rozwiązanie i gazetka znów będzie cieszyć naszą młodzież.
 
W każdym roku szkolnym ukazuje się ok. 8 numerów. Dotąd każdorazowo drukowanych było kilkadziesiąt egzemplarzy.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem