Jak przekazać 1 % podatku na podstawie druku PIT-37?

Pobierz Plik:

Pobierz
(wizytówka_krs_cel_szczegółowy

SP 150_1547044818.pdf)

Jeśli rozliczacie się Państwo na podstawie druku PIT-37 wystarczy wypełnić:
1. pozycję 137 o nazwie "Numer KRS", wpisując numer: 0000270261
2. pozycję 138 o nazwie "Wnioskowana kwota": [Kwota z pozycji 138 nie może przekroczyć 1% kwoty z pozycji 126, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół]
3. pozycję 139 o nazwie "Cel szczegółowy": RR SP 150 WARSZAWA 9221
 
Uprzejmie prosimy o niedopisywanie żadnych dodatkowych informacji w celu szczegółowym, gdyż spowoduje to utrudnienia w ewidencjonowaniu kwot.
 
W pliku załączonym powyżej, znajdziecie Państwo naszą wizytówkę z numerem KRS i celem szczegółowym.
 
Serdecznie dziękujemy za każdą przekazaną kwotę!

Z okazji świąt
Bożego Narodzenia
przepełnionych nadzieją i magią Wigilijnej nocy,
kierujemy do Państwa z serca płynące życzenia
radosnych, spokojnych Świąt oraz pomyślności w nadchodzącym
Nowym 2019 Roku.

W imieniu Rady Rodziców

Prezydium

Zaproszenie na Koncert Kolędowy
Zespół Artystyczny Forte
wraz z Trenerem wokalnym - Panią Małgorzatą Cichocką,
zaprasza
na Koncert Kolędowy "Bóg narodzi się",
który odbędzie się
w dniu 15 grudnia 2018 roku o godzinie 18-ej
w IGB Mazovia przy ulicy Kocjana 3 w Warszawie.
Uroczysty APEL z okazji
100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
odbędzie się
9 listopada b.r. o godzinie 10.45
w sali gimnastycznej w budynku głównym Szkoły.

Odpowiedź Burmistrza Gminy Bemowo Pana Michała Grodzkiego z 12.10.2018 roku

na zapytanie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie

w sprawie budowy łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły a halą sportową:

Pobierz
(skan_1540968020.pdf)

II MAZOWIECKA REGIONALNA KONFERENCJA RAD RODZICÓW
 
Tematem II Mazowieckiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.
 
Konferencja odbędzie się 6 listopada 2018 roku (wtorek) w godzinacg 9.30 - 15.45 w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Kazimierza Wybickiego 1/3 w Warszawie.
 

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnieniedo do dnia 31.10.2018 roku kwestionariusza zgłoszeniowego.

Dokumenty w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie www.radyrodzicow.pl w zakładce „Regionalne Konferencje Rad Rodziców".

Pytania i szczegółowe informacje: kontakt@rodziceszkole.edu.pl
Kontakt do koordynatora w Fundacji „Rodzice Szkole":

beata.maria.iris987@gmail.com

tel.: 661-726-161.

Niepodległościowy turniej czwórek siatkarskich o Puchar Boernera
 
Niepodległościowy turniej czwórek siatkarskich o Puchar Boernera zaplanowany jest na 
10 listopada 2018 roku
w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 150 przy ul. Thommeego 1 w Warszawie.
 

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Panią Hannę Paździerz w dniu 3 października 2018 roku

w stołówce Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie:

Pobierz
(wynikiankietyz3padziernika2018_1540144008.pdf)

Odpowiedź ajenta stołówki w związku z ankietą przeprowadzoną w stołówce
przez kierownika świetlicy Panią Hannę Paździerz
14.10.2018
 
Szanowni Państwo,
 
dziękujemy za przeprowadzenie ostatniej ankiety i przedstawienie nam jej wyników.
 
Wynik ankiety jest dla nas niesatysfakcjonujący - zauważyć można spadek poziomu pozytywnych opinii uczniów w porównaniu z poprzednim sondażem.
 
W związku z tym Pan Marcin Sikorski podjął decyzję o konieczności niezwłocznej zmiany na stanowisku szefowej kuchni.
Wszystkie uwagi uczniów zostały przeanalizowane przez Pana Sikorskiego i Panią Izę, nową szefową kuchni stołówki szkolnej w SP nr 150.
 
Efekt zmian dało się zauważyć już w ciągu kilku pierwszych dni pracy Pani Izy, o czym świadczą pozytywne opinie ze strony uczniów i rodziców/opiekunów prawnych.
 
Listopadowy jadłospis został przez nas dostosowany do oczekiwań uczniów - pojawi się możliwie najwięcej dań mięsnych i tzw. tradycyjnych, będzie jeden dzień kuchni międzynarodowej, ale za to bardzo wyrazisty. Nasza cukiernia przygotowała również nowe propozycje ciast i wypieków, opartych głównie na produktach sezonowych.
 
Wierzymy, że wszystkie te zmiany będą skutkować świetnym wynikiem kolejnej ankiety.
 
Pozdrawiam serdecznie!
TOMEK HAJDUK
sekretarz firmy
dietetyk, specjalista ds. żywienia zbiorowego i HACCP
SZWAJCARKA Marcin Sikorski: www.szwajcarka.net
WYNIKI ANKIETY z 3 października 2018
 
Uwagi dotyczące pracy stołówki szkolnej
10.10.2018
 
Szanowni Rodzice,
 
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesyłanie informacji dotyczących pracy stołówki w następujących obszarach:
·      organizacyjnym,
·      dostępności obiadów,
·      dostępności diet (szczególne potrzeby żywieniowe uczniów),
·      jakości posiłków, w tym dotyczących smaku obiadu, jego doprawienia, ciepłoty, wyglądu/estetyki podania, baru sałatkowego,
·      żywienia w szkolniaczku, w tym posiłków dla zerówki.
 
Wszystkie informacje, zarówno wskazujące pola do poprawy, jak również pozytywne, pozwalające utrwalić dobre nawyki, prosimy o przesyłanie na adres Rady Rodziców: 
 
Z pozdrowieniami,
Prezydium Rady Rodziców
Łącznik pomiędzy budynkiem głównym a halą sportową
01.10.2018
Zgodnie z deklaracją Burmistrza Bemowa, we wrześniu b.r. miało odbyć się spotkanie w sprawie łącznika z udziałem przedstawicieli Zarządu Dzielnicy, Wojewody Mazowieckiego, Konserwatora Zabytków i Rady Rodziców SP 150.
Pomimo skierowania zapytania do Pana Burmistrza, nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych informacji w powyższej kwestii.
W konsekwencji do Zarządu Dzielnicy Bemowa oraz do Prezydenta m.st. Warszawy zostało przesłane pismo w przedmiotowej sprawie.
Gazetka NASZA BUDA
28.09.2018
Od lat w czasie zajęć dziennikarskich prowadzonych przez p. Maję Gąsik – nauczycielkę języka polskiego, powstaje gazetka szkolna – "Nasza Buda". Nasi uczniowie przygotowują artykuły i składają gazetkę.
 
To doskonała nauka stawiania pierwszych kroków w prawdziwej gazecie, tworzenia redakcji. 😊
 
Dotychczas gazetka była drukowana dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Rodziców uczennicy naszej Szkoły.
Nasza uczennica dorosła i wraz z Rodzicami rozstała się z naszą Szkołą.  
 
POSZUKUJEMY MOŻLIWOŚCI DRUKOWANIA „NASZEJ BUDY”!!!
 
Jeżeli ktoś z nas ma taką możliwość, prosimy o kontakt ze Szkołą. 
 
Nasze dzieci liczą, że wśród nas – rodziców – uda się znaleźć rozwiązanie i gazetka znów będzie cieszyć naszą młodzież.
 
W każdym roku szkolnym ukazuje się ok. 8 numerów. Dotąd każdorazowo drukowanych było kilkadziesiąt egzemplarzy.
Copyright ©2018 RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 150, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 2848