Wydatki w r. szk. 2021/2022 - stan na 03.12.2021 r. - strona jest na bieżąco aktualizowana 

Szanowni Rodzice,

poniżej znajdziecie informacje, jakie wydatki poczyniliśmy w obecnym roku szkolnym:

1. Zgodnie z zatwierdzonym Preliminarzem Rady do biblioteki szkolnej przekazaliśmy we wrześniu b.r. 410 lektur szkolnych. Książki zostały zakupione zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez bibliotekarza szkolnego Panią M. Flis. Na książki do biblioteki wydatkowaliśmy 4 999,52 zł. 

2. Na ręce kierownika świetlicy - Pani E. Grajek – przekazaliśmy 40 szt. komiksów, jak również zrealizowaliśmy zapotrzebowanie na zakup kredek ołówkowych i woskowych, flamastrów, gipiur, krepiny, bibuł, plasteliny, farb, taśm, itp. Łącznie wydatkowaliśmy na ten cel 1274,49 zł. 

3. Zakupiliśmy – zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Dyrekcję - 6 białych tablic oraz 80 szt. markerów suchościeralnych BIC o łącznej wartości 1 873,49 zł.

4. Na potrzeby uczniów zakupiliśmy 2 tys. kubków i 6 szt. wkładów filtrujących BRITA do dostarczonych w okresie letnim dystrybutorów wody – dotyczy szkolniaczka, hali sportowej i budynku głównego szkoły. Wydatkowaliśmy: 216,59 zł. 

5. Zakupiliśmy pledy piknikowe z izolacją – szt. 12 – do użytku uczniów najmłodszych klas 0-3 oraz starszych 4-8 o łącznej wartości 479,88 zł. 

6. Zwróciliśmy środki za zakupione przez rodziców oddziału 1 D półki do użytku szkolnego 212,00 zł. 

7. Zakupiliśmy 50 ryz papieru ksero na potrzeby szkoły – wydatkowaliśmy na ten cel 587,60 zł. 

8. Wydatkowaliśmy 264,12 zł na nagrody w ramach konkursów organizowanych przez Samorząd Uczniowski. 

9. Na potrzeby uczniów dostarczyliśmy 20 szt. poduszek do biblioteki szkolnej o wartości 645,98 zł. 

10. Na potrzeby biblioteki zakupiliśmy szafkę o wartości 460,00 zł.

11. Z okazji ślubowania klas pierwszych oraz obchodów Dnia KEN wydatkowaliśmy 545,00 zł. 

12. Na prowadzenie kroniki szkolnej wydatkowaliśmy 318,00 zł. 

13. Zakupiliśmy maseczki na potrzeby uczniów o wartości 339,60 zł. 

14. Zrealizowaliśmy projekt zagospodarowania ogrodu szkolnego – zakupione zostały 4 ławki i stolik firmy Moje Bambino o wartości 11 519,50 zł. 
Montaż zestawu odbył się w dniu 4 listopada 2021 r.

15. Zakupiliśmy sprzęt muzyczny na potrzeby chóru szkolnego – zestaw ROADBUDDY, statyw kolumnowy, głośniki, pokrowiec - koszt zakupu wyniósł 3 500,00 zł. 

16. Z okazji Mikołajek zakupiliśmy ptasie mleczka dla 35 oddziałów (po 2 opak. na oddział) oraz pracowników szkoły - wydatkowaliśmy 1 051,35 zł.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na odległe terminy realizacji zamówień przez Moje Bambino, w listopadzie 2021 r. złożyliśmy kolejne zamówienie na zagospodarowanie terenu zielonego szkołyWartość zamówienia opiewa na kwotę 20 tys. zł. Montaż zaplanowany jest na przełomie marca i kwietnia.

W imieniu Prezydium serdecznie dziękuję Państwu za dotychczasowe wpłaty na fundusz Rady, jak również anonimowe darowizny, dzięki którym sfinansowaliśmy projekty na rzecz naszych dzieci. Bez Państwa wsparcia inicjatywy te nie byłyby możliwe. 

Pozostaję z poważaniem,
Elżbieta Sączek 
Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie