Działania podjęte w r. szk. 2020/2021

Szanowni Rodzice, 

poniżej znajdziecie sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie w r. szk. 2020/2021:

1. Kontynuowaliśmy współpracę z Fundacją Studencką Młodzi Młodym celem uzyskania przychodów z 1%. 
Łączna kwota darowizn z tytułu rozliczenia 1% za rok 2020 wyniosła 8 622,77 zł  i przekazana została na konto Rady dwoma przelewami w wysokości: 6 071,33 zł i 2 551,64 zł. 
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie, sporządzone zostało stosowne sprawozdanie i przesłałam elektronicznie do Fundacji. 
2. W ramach ubezpieczenia NNW uczniów naszej placówki, podpisaliśmy umowę z PZU S.A. Informacje o wysokości składek i sposobie płatności zamieszczone zostały na stronie internetowej szkoły w zakładce Rady. 
3. Reprezentowaliśmy Radę Rodziców w szkolnych imprezach okolicznościowych - rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 55-LECIE SZKOŁY. 
4. Reprezentowaliśmy Radę Rodziców w dwóch Radach Pedagogicznych – w styczniu i czerwcu. 
5. Realizowaliśmy zamówienia na potrzeby klas 4 – 8 ćwiczeń z biologii, geografii i historii po cenie dotacyjnej. 
Warunkiem otrzymania ceny dotacyjnej – 6,18 zł – było złożenie zamówienia za pośrednictwem RR. 
Zamówienia finansowane były z funduszy klasowych. 
6. Prowadziliśmy zakładkę Rady Rodziców na stronie szkoły – na bieżąco ją aktualizowaliśmy. 
7. Zajmowaliśmy się prowadzeniem korespondencji z rodzicami, Dyrekcją, nauczycielami. 
8. Przewodnicząca sporządziła Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za okres sprawozdawczy od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. 
9. Sporządziliśmy Preliminarz na r. szk. 2020/2021, który Rada przyjęła na Walnym Zebraniu w dn. 16 października 2020 r. 
10. Zaopiniowaliśmy w formie uchwał RR, m.in.: pracę nauczycieli naszej placówki w związku z dokonywaną oceną ich dorobku zawodowego - w sumie dla dwunastu nauczycieli, Program Wychowawczy i Profilaktyki Szkoły, szkolny zestaw programów nauczania i podręczników, dodatkowe zajęcia edukacyjne, projekt planu finansowego - Budżet na 2020 rok, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
11. Sfinansowaliśmy nagrody dla uczniów za wspieranie projektów Samorządu Uczniowskiego – realizacja: opiekunowie SU - Pani Agata Hachaj i Pani Patrycja Łaziuk – Świętochowska – 1 422,64 zł, 
12. Odnowiliśmy domeny zs46rodzice.pl – 122,99 zł, hosting – 490,77 zł, kreator stron – 121,77 zł, 
13. Zakupiliśmy pomoce dydaktyczno-edukacyjne na potrzeby uczniów w klasach 0-3 oraz uczęszczających do świetlicy – w sumie 62 sztuki - Flotylla i gra strategiczna, Nawlekaj, nie czekaj, Bierki, Granna – Chińczyk/Warcaby, układanka: Matematyka na wesoło, gra: Mistrz ortografii, Granna – gra pamięciowa: Memo A-Ż - Zabawy z alfabetem, Granna - gra pamięciowa - Ptaki, gra edukacyjna - Tabliczka mnożenia, gra Super Farmer, gra Nogi stonogi, gra Świat zwierząt, Paszczaki, Patyczaki, Czytam i układam sylaby, Czytam i układam słowa, Cut the rope, Domino, gra: Treflikowe grzybobranie – 1 443,47 zł, 
14. Zakupiliśmy lektury szkolne z nowej podstawy programowej do biblioteki dla klas 1-8 – w sumie 307 sztuk - 4 971,94 zł, 
15. Współfinansowaliśmy zakup szafek szkolnych dla uczniów kwotą 20 000,00 zł; druga faktura o wartości 20 000,00 zł pokryta została przez darczyńcę anonimowego, 
16. Zakupiliśmy lektury na Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX – Kittens kl. 4, Bunnies kl. 5 i 6, Ducks kl. 7 i 8 – 119,07 zł, 
17. Podpisaliśmy umowę z Filharmonią Narodową na comiesięczne spotkania on line - od marca 2021 r. do maja 2021 r.– 123,00 za każdy miesiąc – łącznie: 369,00 zł, 
18. Zakupiliśmy na zakończenie roku szkolnego i przygotowaliśmy do odbioru nagrody książkowe dla klas 3-8 – 7 301,17 zł, 
19. Sfinansowaliśmy nagrody dla uczniów w Konkursie piosenki ekologicznej, Konkursie literackim i Konkursie sportowym – w podziale na kategorie wiekowe – klasy: 1-3, 4-6, 7-8 - 1 275,00 zł, 
20. Zakupiliśmy nagrody książkowe dla uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej za aktywny udział w zajęciach, konkursach i wzorowe zachowanie - 363,60 zł. 
21. Dofinansowaliśmy zuchów i harcerzy - 486,74 zł, 
22. Wypłaciliśmy premie dla trzech klas za najwyższe wpłaty na fundusz Rady w przeliczeniu na jednego ucznia: 
- w r. szk. 2019/2020 - 1 258,00 zł, 
- w r. szk. 2020/2021 - 1 047,00 zł, 
23. Dofinansowaliśmy organizację imprez szkolnych - 1 119,10 zł, w tym z okazji Dnia Dziecka zakupiliśmy ptasie mleczko w ilości 72 szt.  - po 2 opakowania dla każdej klasy – koszt: 751,68 zł. 
24. Zakupiliśmy dystrybutory wody do szkolniaczka, budynku głównego szkoły, hali sportowej - 437,70 zł oraz kubeczki do dystrybutorów - 1000 szt. - 60,40 zł, 
25. Zakupiliśmy na potrzeby dzieci maseczki do gabinetu pielęgniarskiego - 169,80 zł, 
26. Sfinansowaliśmy nagrodę specjalną dla klasy 1 A za najwyższe wpłaty na fundusz Rady Rodziców w r. szk. 2020/2021 - 21 szt. książek dla uczniów, 
27. Sfinansowaliśmy nagrody w „Konkursie świątecznym” dla klas „0-3” – 226,83 zł, 
28. Sfinansowaliśmy nagrody w „Konkursie wielkanocnym” dla klas 0-3 – 173,40 zł.

Ponadto informuję, że w dniu 16 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie prezydialne, na którym podjęliśmy decyzję w sprawie zagospodarowania terenu zielonego szkoły. W czerwcu b.r. dokonaliśmy zamówienia w firmie Moje Bambino czterech ławek i stolika.      Z uwagi na odległe terminy realizacji zamówień, montaż odbędzie się w październiku. 
Wartość zamówienia z montażem i transportem wynosi 11 519,50 zł.
 
Nadmieniam również, że zebrane środki w czasie kiermaszu szkolnego przez Samorząd Uczniowski w wysokości 6 207,00 zł - zgodnie z celem zbiórki - przelane zostały w całości na rzecz Pola Nadziei. 

Prezydium wydatkowało fundusze na podstawie zatwierdzonego na Walnym Zebraniu RR w dniu 16.10.2020 r. Preliminarza na r. szk. 2020/2021 zgodnie z zasadą, że planowane wydatki i przychody powinny być zbilansowane oraz zasadą celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi. 

W imieniu Prezydium serdecznie dziękuję Państwu za wpłaty na fundusz Rady, jak również anonimowe darowizny, dzięki którym sfinansowaliśmy projekty na rzecz naszych dzieci. Bez Państwa wsparcia inicjatywy te nie byłyby możliwe. 

Pozostaję z poważaniem, 
Elżbieta Sączek 
Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie 

Warszawa, 21 września 2021 r.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem