Szanowni Rodzice,
 
Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym Rodzicom za dotychczasowe wpłaty na fundusz Rady Rodziców.
 
Dzięki Państwa wsparciu, ubiegły rok szkolny obfitował w liczne interesujące wydarzenia inicjowane i tworzone zarówno przez Kadrę Nauczycielską, Rodziców, jak i przez samych uczniów, w tym samorząd szkolny, harcerzy, zuchów, Koło Wolontariatu oraz szkolną reprezentację sportową.          
 
Jak zwykle w takich sytuacjach, do realizacji większości projektów potrzebne były pieniądze i wtedy pomocną dłoń starała się wyciągnąć Rada Rodziców. Między innymi w takim właśnie celu zostaliśmy powołani.           
 
Środki, którymi dysponujemy pochodzą z dobrowolnych wpłat zadeklarowanych na początku roku szkolnego przez Rodziców uczniów naszej Szkoły. Na podstawie składanych przez Państwa na piśmie deklaracji, Rada Rodziców przyjmuje preliminarz na bieżący rok szkolny. Preliminarz zawiera zarówno stałe, coroczne pozycje, jak i środki przewidziane na nagłe sytuacje i okazje specjalne.    
                                                                                                                                                               
Dofinansowujemy różnego rodzaju projekty szkolne, koncerty, w tym comiesięczne spotkania z Filharmonią Narodową, spotkania autorskie, wydarzenia kulturalne, naukowe i sportowe, imprezy okolicznościowe - bal andrzejkowy i karnawałowy, Dzień Dziecka, Dzień Sportu.
 
Jesteśmy fundatorami licznych nagród, w tym pucharów, bonów Empik, nagród książkowych, słodyczy dla uczniów, którzy:
 
• reprezentują naszą Szkołę w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych, teatralnych, plastycznych oraz muzycznych,
• odnoszą sukcesy w przedmiotowych konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
• aktywnie uczestniczą w projektach szkolnych,
• mają wysokie średnie ocen oraz
• pomagają przy organizacji imprez szkolnych. 
W roku szkolnym 2018/2019 odnotowaliśmy rekordowo dużą liczbę zakupionych nagród książkowych - aż 325 sztuk!
 
Ponadto doposażamy świetlicę szkolną w różnego rodzaju gry planszowe i zręcznościowe, sprzęt sportowy, kredki, mazaki, kleje, papier - tak, aby naszym najmłodszym umilić i uatrakcyjnić spędzony w świetlicy czas.
 
Organizujemy pobyt i gościmy w murach naszej szkoły wolontariuszy AIESEC, którzy przybywają do nas z odległych zakątków świata, by prowadzić dla naszych uczniów warsztaty w języku angielskim. W roku szkolnym 2018/2019 gościliśmy wolontariuszy z Kanady i Indii.
 
Staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych, poprzez wsparcie dzieci, których rodzina (bywa, że nagle) znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. W ramach naszych możliwości wygospodarowujemy środki, aby uczniowie Ci mogli uczestniczyć w wydarzeniach szkolnych, takich jak zielona szkoła czy wycieczka klasowa.
 
W roku szkolnym 2018/2019 na potrzeby uczniów klas czwartych i piątych w ramach akcji "Odchudzamy szkolne plecaki", zakupiliśmy podręczniki do języka polskiego i matematyki. Są one do dyspozycji uczniów w klasach, w których prowadzone są zajęcia z tych przedmiotów. W tym roku planujemy zakup podręczników klasom szóstym.
 
Zachęcamy do wpłat na fundusz Rady Rodziców.  Bardzo liczymy na zrozumienie i współpracę z Państwa strony. Za każdą wpłatę bardzo dziękujemy!
 
W imieniu Rady Rodziców,
 
Elżbieta Sączek
Przewodnicząca Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie

Warszawa, 25 września 2019 roku

Copyright ©2018 RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 150, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 5131