Zakres działań Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie w r. szk. 2019/2020: 

1.
Podpisaliśmy umowę z Fundacją Studencką Młodzi Młodym celem uzyskania przychodów z 1%.

Uzyskane przychody z tego tytułu w r. szk. 2019/2020 w wysokości  - 5  438,97 zł - w całości zostały przeznaczone na zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby naszej społeczności szkolnej – dyskoteki, bale, imprezy okolicznościowe. 

Wartość zakupionego sprzętu wyniosła : 6 065,52 zł. 

Różnica między ceną zakupu a przychodami z 1% w wysokości 626,55 zł została pokryta z funduszy Rady Rodziców.
2.
Zakupiliśmy i przygotowaliśmy do odbioru z podziałem na klasy - 371 sztuk nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego dla:

·      uczniów ze średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem,

·      wyróżnionych uczniów kończących edukację wczesnoszkolną. 

Wybór nagród dla trzecioklasistów uzgodniony został z Panią Wicedyrektor Małgorzatą Jasek - zakupiono "Akademię Pana Kleksa". 

Dla klas 4 – 8 zakupiono lektury szkolne zgodnie z decyzją podjętą na Walnym Zebraniu RR w dniu 24.09.2019 r. Zakup skonsultowano dodatkowo z polonistami uczącymi w poszczególnych klasach. 

Większość nagród stanowiły tzw. kolorową klasykę - twarda okładka, kredowy papier, kolorowe ilustracje.

Wartość ogółem zakupionych nagród to kwota 4 689,49 zł.
3.
W ramach organizacji Tłustego Czwartku zakupiliśmy pączki dla całej społeczności szkolnej - w sumie dla 35 oddziałów od 0 - 8 oraz pracowników szkoły; ilość pączków odpowiadała ilości uczniów w danym oddziale. 

Pączki upiekła dla nas Pracownia Cukiernicza „Zagoździński” przy ul. Górczewskiej 15 w Warszawie.

Wartość zakupu: 2 202,50 zł.

4.
Z okazji Mikołajek zakupiliśmy 78 szt. ptasiego mleczka dla wszystkich oddziałów w szkole oraz pracowników szkoły.

Wartość zamówienia: 795,60 zł.

5.
Sfinansowaliśmy występy Filharmonii Narodowej w placówce naszej szkoły w kwocie 2 520,00 zł.

6.
Pokryliśmy koszt zakupu wody i słodkości dla wszystkich uczestników Dzielnicowego Konkursu Matematycznego w kwocie 478,53 zł.

7.
Ponadto:

- sfinansowaliśmy:

o  zakup koszulek dla uczniów na Bieg Niepodległości,

o  odnowienie domeny www.zs46rodzice.pl,

o  koszt serwera i kreatora,

o  zakup dyplomów dla uczniów z okazji ślubowania klas pierwszych,

o  zakup balonów, wstążek dla uczniów na niebieski marsz w imię praw dziecka,

o  zakup kwiatów i cebulek do ogrodu szkolnego,

o  koszty utrzymania akwarium,

o  nagrody dla uczniów uzdolnionych plastycznie w ramach konkursów plastycznych,

o  e-booki na potrzeby uczniów w okresie nauki on line,

o  bony Empik dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe oraz nagrodę specjalną dla Ucznia Roku 2019/2020,

o  zakup nagród oraz dyplomów dla wszystkich uczniów oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 1-3, biorących udział w konkursie plastycznym "Pluszowy miś”.

- dofinansowaliśmy:

o  imprezy okolicznościowe,

o  wycieczki szkolne uczniom, których rodzice znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

8.
Zorganizowaliśmy w porozumieniu z opiekunami SU oraz Dyrekcją dwie szkolne dyskoteki w pierwszym półroczu r. szk. 2019/2020.

9.
Reprezentowaliśmy Radę Rodziców w szkolnych imprezach okolicznościowych, m.in. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Niepodległości.

10.
Reprezentowaliśmy Radę Rodziców w Radzie Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2020 r. Szczegółowe sprawozdanie z Rady Pedagogicznej przedłożone zostało w formie mailowej wszystkim radom oddziałowym - mail Przewodniczącej Rady Rodziców z 31.08.2020 r.

11.
Realizowaliśmy zamówienia na potrzeby klas 4 – 8 ćwiczeń z biologii, geografii i historii po cenie dotacyjnej. Warunkiem otrzymania ceny dotacyjnej – 6,18 zł – było złożenie zamówienia za pośrednictwem RR. Zamówienia finansowane były z funduszy klasowych.

12.

Prowadziliśmy zakładkę Rady Rodziców.

13.

Zajmowaliśmy się prowadzeniem korespondencji, m.in. z Radą Rodziców, Dyrekcją, nauczycielami/wychowawcami.

14.

Sporządziliśmy Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. - Przewodnicząca RR.

15.

Sporządziliśmy Preliminarz na r. szk. 2019/2020, który Rada przyjęła na Walnym Zebraniu w dn. 24 września 2019 r. - Przewodnicząca RR.

16.

Skarbnik Rady wynegocjował ofertę ubezpieczenia NNW. Umowę podpisali: Dyrekcja, Przewodnicząca i Skarbnik RR.

17.

Zaopiniowaliśmy w formie uchwał RR, m.in.:

o  pracę nauczycieli naszej placówki w związku z dokonywaną oceną ich dorobku zawodowego - w sumie dla dwunastu nauczycieli,

o  Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły,

o  szkolny zestaw programów nauczania i podręczników,

o  dodatkowe zajęcia edukacyjne,

o  Projekt planu finansowego - Budżet na 2019 rok,

o  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

18.

Na posiedzeniu Prezydium w dniu 29.10.2019 r., m.in.:

o  dokonaliśmy wyboru fotografa,

o  wyraziliśmy zgodę na sfinansowanie zapotrzebowania zgłoszonego przez P. Sylwię Młodecką – zakup koszulek na Bieg Niepodległościowy,

o  podjęliśmy decyzję o organizacji warsztatów prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza; warsztaty udało się zorganizować bezkosztowo dla klas starszych w dniach od 14 do 17 grudnia 2019 r., a dla klas młodszych w dniach 15 i 16 lutego 2019 r.,

o  podpisaliśmy porozumienie z Panią księgową,

o  zwróciliśmy się z wnioskiem do Dyrekcji celem przystąpienia do akcji „Pozytywna uwaga”,

o  skierowaliśmy prośbę do rodziców o solidarne wpłaty na fundusz RR oraz

o  zamieściliśmy informację na tablicy ogłoszeń o składzie Prezydium, podziękowań za wpłaty, danych z numerem konta, itp.

Z powodu COVID-19 nie udało nam się zorganizować planowanych Walentynek, Dnia Dziecka, warsztatów z praktykantami AIESEC i dwóch kolejnych dyskotek.

 

Prezydium wydatkowało fundusze na podstawie zatwierdzonego na Walnym Zebraniu RR w dniu 24.09.2019 r. Preliminarza na r. szk. 2019/2020 zgodnie z zasadą, że planowane wydatki i przychody powinny być zbilansowane oraz zasadą celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

Warszawa, 1 października 2020 r.

Szanowni Rodzice,
 
Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym Rodzicom za dotychczasowe wpłaty na fundusz Rady Rodziców.
 
Dzięki Państwa wsparciu, ubiegły rok szkolny obfitował w liczne interesujące wydarzenia inicjowane i tworzone zarówno przez Kadrę Nauczycielską, Rodziców, jak i przez samych uczniów, w tym samorząd szkolny, harcerzy, zuchów, Koło Wolontariatu oraz szkolną reprezentację sportową.          
 
Jak zwykle w takich sytuacjach, do realizacji większości projektów potrzebne były pieniądze i wtedy pomocną dłoń starała się wyciągnąć Rada Rodziców. Między innymi w takim właśnie celu zostaliśmy powołani.           
 
Środki, którymi dysponujemy pochodzą z dobrowolnych wpłat zadeklarowanych na początku roku szkolnego przez Rodziców uczniów naszej Szkoły. Na podstawie składanych przez Państwa na piśmie deklaracji, Rada Rodziców przyjmuje preliminarz na bieżący rok szkolny. Preliminarz zawiera zarówno stałe, coroczne pozycje, jak i środki przewidziane na nagłe sytuacje i okazje specjalne.    
                                                                                                                                                               
Dofinansowujemy różnego rodzaju projekty szkolne, koncerty, w tym comiesięczne spotkania z Filharmonią Narodową, spotkania autorskie, wydarzenia kulturalne, naukowe i sportowe, imprezy okolicznościowe - bal andrzejkowy i karnawałowy, Dzień Dziecka, Dzień Sportu.
 
Jesteśmy fundatorami licznych nagród, w tym pucharów, bonów Empik, nagród książkowych, słodyczy dla uczniów, którzy:
 
• reprezentują naszą Szkołę w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych, teatralnych, plastycznych oraz muzycznych,
• odnoszą sukcesy w przedmiotowych konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
• aktywnie uczestniczą w projektach szkolnych,
• mają wysokie średnie ocen oraz
• pomagają przy organizacji imprez szkolnych. 
W roku szkolnym 2018/2019 odnotowaliśmy rekordowo dużą liczbę zakupionych nagród książkowych - aż 325 sztuk!
 
Ponadto doposażamy świetlicę szkolną w różnego rodzaju gry planszowe i zręcznościowe, sprzęt sportowy, kredki, mazaki, kleje, papier - tak, aby naszym najmłodszym umilić i uatrakcyjnić spędzony w świetlicy czas.
 
Organizujemy pobyt i gościmy w murach naszej szkoły wolontariuszy AIESEC, którzy przybywają do nas z odległych zakątków świata, by prowadzić dla naszych uczniów warsztaty w języku angielskim. W roku szkolnym 2018/2019 gościliśmy wolontariuszy z Kanady i Indii.
 
Staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych, poprzez wsparcie dzieci, których rodzina (bywa, że nagle) znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. W ramach naszych możliwości wygospodarowujemy środki, aby uczniowie Ci mogli uczestniczyć w wydarzeniach szkolnych, takich jak zielona szkoła czy wycieczka klasowa.
 
W roku szkolnym 2018/2019 na potrzeby uczniów klas czwartych i piątych w ramach akcji "Odchudzamy szkolne plecaki", zakupiliśmy podręczniki do języka polskiego i matematyki. Są one do dyspozycji uczniów w klasach, w których prowadzone są zajęcia z tych przedmiotów. W tym roku planujemy zakup podręczników klasom szóstym.
 
Zachęcamy do wpłat na fundusz Rady Rodziców.  Bardzo liczymy na zrozumienie i współpracę z Państwa strony. Za każdą wpłatę bardzo dziękujemy!
 
W imieniu Rady Rodziców,
 
Elżbieta Sączek
Przewodnicząca Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie

Warszawa, 25 września 2019 roku

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem