Jak przekazać 1 % podatku na podstawie druku PIT-37?

Jeśli rozliczacie się Państwo na podstawie druku PIT-37, wystarczy wypełnić:

1. pozycję 137 PIT o nazwie "Numer KRS": 0000270261

2. pozycję 138 PIT o nazwie "Wnioskowana kwota": [Kwota z pozycji 138 nie może przekroczyć 1% kwoty z pozycji 126, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół]

3. pozycję 139 o nazwie "Cel szczegółowy": RR SP 150 WARSZAWA 9221

Uprzejmie prosimy o niedopisywanie żadnych dodatkowych informacji w celu szczegółowym, gdyż spowoduje to utrudnienia w ewidencjonowaniu kwot.

W załączonym pliku znajdziecie Państwo naszą wizytówkę z numerem KRS i celem szczegółowym:

Pobierz Plik:

Pobierz
(WIZYTÓWKA_KRS_cel_szczegółowy

SP 150_1547042701.pdf)

Serdecznie dziękujemy za każdą przekazaną kwotę!

Szanowni Państwo,


Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie za pośrednictwem Fundacji Studenckiej „Młodzi Młodym”, 1% podatku dochodowego z przeznaczeniem tych środków na potrzeby naszej społeczności szkolnej.

Podatek dochodowy można przekazać na rzecz Rady Rodziców naszej Szkoły poprzez wypełnienie w formularzu PIT-37 następujących pozycji:
1.   „Numer KRS”: 0000270261
2.   „Cel szczegółowy 1%”: RR SP 150 WARSZAWA 9221.

Numer 9221 jest indywidualnym numerem identyfikacyjnym– dodatkowym zabezpieczeniem, umożliwiającym przyporządkowanie kwoty podatku danemu podmiotowi.
Uprzejmie prosimy o niedokonywanie zmian w polu „Cel szczegółowy”, np. poprzez rozszerzanie skrótu RR - Rada Rodziców, SP – Szkoła Podstawowa, dodawania imienia, czy też adresu szkoły bowiem spowoduje to utrudnienia w ewidencjonowaniu zebranych kwot i opóźnienia w ich przekazywaniu. 
 
Jednocześnie informujemy, że zebrane środki mogą być przeznaczone, m.in. na:
1.    zakup pomocy szkolnych i naukowych,
2.    finansowanie nagród i stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
3.    dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy,
4.    budowanie nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego, a także wspieranie szkół w zakresie modernizacji i utrzymania ich obiektów,
5.    propagowanie zdrowego trybu życia i pomoc w organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych,
6.    wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju sportowym poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
7.    propagowanie za pomocą sieci Internet wszelkiego rodzaju treści edukacyjnych i informacyjnych,
8.    organizowanie i dofinansowywanie organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży oraz różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym,
9.    realizację pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej i kulturalnej.
 
Z góry dziękujemy za Państwa życzliwość i wsparcie!
 
W imieniu Rady Rodziców,
 
Elżbieta Sączek
Przewodnicząca Rady Rodziców SP 150 w Warszawie
 
Copyright ©2018 RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 150, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 702